WC a zázemí v zahradách na Strahově

Pražský magistrát nechá za zhruba 16 milionů korun postavit veřejné toalety a zázemí pro úrdžbu ve Strahovských zahradách. Radní i přes protesty obyvatel proti záměru schválili výběr dodavatele stavby. Podle místních spolků je stavba zbytečná a nelíbí se jim ani plánované zpřístupnění vinice a vybudování nového vchodu z ulice Úvoz vedoucí z Nerudovy ulice na Pohořelec. Podle nich by to do dosud klidné části zahrad přivedlo turisty.