Zábor veřejných prostranství

Radní Prahy 1 rozhodli, že radnice navrhne hlavnímu městu, aby novelizovalo vyhlášku o poplatku za užívaní veřejného prostranství. V centru je v ulicích často zabírán prostor restauračními zahrádkami. Návrh, jakou cenu by žadatelé měli platit, Praha 1 neuvedla.