Zásah zabránil požáru

Hlídku strážníků v OC Chodov kontaktoval člen ostrahy objektu s tím, že z ventilace nad prodejnou v 1. patře vychází dým a je cítit kouř. Tuto informaci strážníci na místě prověřili a skutečně z několika průduchů ventilace zjistili únik slabého dýmu. Společně s ostrahou začali hledat jeho zdroj a kontaktovali velín obchodního centra, který tuto skutečnost oznámil na linku 112.

Na střešním parkovišti byl cítit zápach po zahoření a na ostrůvku mezi křovinami s mulčovací kůrou si jeden ze strážníků všiml šachty výstupu ventilace pro vzduchotechniku. Kůra v tomto místě už hořela několika plamínky, které se nedařilo uhasit dupáním a hrozilo rozšíření ohně do vzduchotechniky a na zaparkované automobily. Proto jeden ze strážníků požádal o hasicí přístroj obsluhu střešní provozovny a oheň jím opakovaně uhasil. Na místo se dostavili pracovníci OC Chodov a následně HZS Praha a Policie ČR, které si případ převzaly k dalšímu opatření.