Železniční trať čeká oprava

Železniční trať mezi Kolínem a odbočkou na Babín včetně takzvané Libické spojky čeká rekonstrukce. Měla by vést k větší bezpečnosti, zvýšení rychlosti na trati i lepšímu komfortu pro cestující. Krajští radní při posuzování dopadu na životní prostředí (EIA) podpořili dvě ze tří předložených variant řešení problematického úseku železniční tratě. Jednu vyhodnotili jako nevhodnou, protože by mohla narušit migrační koridor velkých savců.