Ústavní soud zrušil zákaz adopce registrovaným gayům a lesbám

Homosexuální páry nemohly adoptovat děti, pokud se "vzali"
 

Adoptovat dítě bylo dříve pro registrované gaye a lesby zakázáno. Ale když přitom registrované partnerství neuzavřeli, tak právo osvojit si dítě jako jednotlivec měli! Ústavní soud ČR v úterý rozhodl o zrušení zákona, který zakazoval registrovaným partnerům osvojit si dítě. Jde o historicky první rozhodnutí zabývající se soužitím osob stejného pohlaví.

„Tento paragraf vůbec nedával smysl, jako individuální lesba či gay jste si mohli adoptovat dítě. Pokud jste však vstoupili do právně uznaného svazku, a deklarovali tak touhu žít ve stabilním a dlouhodobém vztahu, stát vám individuální adopci zakázal,“ uvádí Jan Kozubík z platformy PROUD, který se zabývá právy gayů a leseb v České republice. Změny zákona § 13 odst. 2 o registrovaném partnerství proběhly 28. července.

Podpora LGBT komunity od devadesátých let narostla o desítky procent. V Čechách již nyní žije a vyrůstá na desítky tisíc dětí v rodinách se dvěma matkami nebo dvěma otci. Odborníci se přitom shodují, že je pro dítě zásadní láska a péče, sexuální orientace rodičů nemá na dítě žádný negativní vliv.

„Od 70. let ve světě  proběhla  řada  výzkumů  týkajících  se  dětí,  které vyrostly  v rodině jednopohlavních  párů.  Výzkumy  měly  jednoznačné  výsledky  - u  dětí  nebylo  zjištěno  žádné  narušení  ani  z  hlediska sexuální  orientace,  identity,  neuroticismu  a  dokonce  ani  z  hlediska jejich postavení ve školním kolektivu,“ říká k tomu psycholog a sexuolog prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

 

Dvě matky a dva otcové? Dětem to neubližuje

Psycholog Zbyněk Vybíral k tomu dodává: "Nemám odborných apiorních pochyb o tom, že by tzv. stejněpohlavní pár nemohl vytvořit stabilní dvojici pro výchovu osvojeného dítěte. Přiznávám, že dříve jsem je měl, ale postupem života jsem se jich zbavil a stal se v tomto směru velmi liberálním.

Osvojení vnáší výraznou, až extrémní změnu do života osvojujícího a tuto změnu a zátěž nemusejí dobře zvládnout jak dvojice tvořená ženou a mužem, tak dvojice tvořená osobami téhož pohlaví. Stejnopohlavní pár, ať se nám to líbí, nebo ne, může být zdravější, šťastnější a pro dítě přínosnější než rodičovský pár heteropohlavní. Ale také nemusí. Apriorní zobecnění vyvozená jen na základě pohlaví, pokud je mi známo, psychologie nepotvrdila."

 

Organizace zaměřené na LGBT komunitu, jako je PROUD či Prague Pride, jásají. Je to další hodnotný krok vedoucí ke zrovnoprávnění gayů, leseb a bisexuálních lidí v České republice. Cesta je ale podle politologa Jana Kozubíka ještě dlouhá: „LGBT osoby v České republice nadále zůstávají lidmi druhé kategorie, neboť si nemohou osvojit biologické dítě svého partnera/ky, nemohou uzavírat manželství atd.“

Čeká nás například ještě právní uznání rodičů vychovávajících děti se svými partnery a prosazení jejich možnosti osvojit si dítě partnera či partnerky podobně, jako si může osvojit manžel dítě své manželky. Do kampaně na podporu změny už se zapojily desítky osobností. Vláda bude o této novele rozhodovat v řádu týdnů.

Souhlasíte s rozhodnutím Ústavního soudu?


Životní styl

Zdraví