Nejhorší komunistické filmy padesátých let. Adaptace Zápotockého a přihlouplé lidové tance

Únorový převrat v roce 1948 byl samozřejmě doprovázen účinnou propagandou v tisku, na náměstích, ve velkých továrnách a také ve filmu. Komunistický režim se tak v padesátých letech opíral o příběhy, které měly lidem lidově řečeno vymýt hlavu. Co se nepodařilo politikům přímo, s tím pomohl propagandistický film. Jaká díla z dob 50. let jsou vzorovým příkladem? 

Číst více  02.12.2020

Stránky