Ministerstvo schválilo dotaci. 12 tipů, jak se připravit na projekt a žádost o šablonu na financování školních asistentů

Ilustrační obrázek
 

Školy konečně mohou získat peníze na financování pedagogických pracovníků, například školních psychologů, asistentů, speciálních pedagogů nebo chův. Dotaci zdržely schvalovací procedury v Evropské komisi.

Největší nedostatek školy pociťují na pozicích asistentů pedagoga, kteří by byli hrazeni na celou dobu pobytu dítěte ve škole, případně přesahovali i do školní družiny, a dále na psychology, logopedy.

Extrakurikulární rozvojové aktivity zahrnují například: čtenářský klub pro žáky, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, příprava na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

 

 

Výzvy v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání budou zaměřeny na financování těchto pozic a dále na vzdělávací aktivity, usnadnění přechodu dětí z mateřských do základních škol, extrakurikulární rozvojové aktivity, spolupráci s rodiči žáků.

 

V čem je rozdíl mezi asistentem pedagoga a školním asistentem, který bude financován z dotace?

"Jestli dítě potřebuje asistenta pedagoga, určuje pedagogicko-psychologická poradna. Ta pak předepíše, při jakých konkrétních předmětech se má asistent dítěti ve škole věnovat. Žádost pak schválí krajský úřad a přidělí škole třeba jen poměrnou částku. Škola pak hledá odborníka, který má střední vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické vzdělání, přičemž mu mohou nabídnout pouze zkrácený úvazek v souvislosti s počtem hodin, při kterých musí konkrétnímu žákovi asistovat. Asistent pedagoga pak tímto způsobem stěží dosáhne na minimální mzdu. Ve třídě přitom je ale obvykle třetina žáků, kteří zaostávají a nestíhají tempo, a asistence by jim pomohla. Na to bohužel obvykle nezbývají finance," sděluje Lenka Dvořáková, která je asistentkou pedagoga v Řevnicích

Ilustrační obrázek

"Mám přiděleny 2 děti, holčičku na vozíčku v páté třídě, u které musím celou dobu sedět, podávat jí tužky a být stoprocentně k dispozici, a chlapečka, který je stabilizovanější, má silnou dysfázii, nerozumí čtenému textu, a tomu pouze pomáhám pochopit čtený text, ale zbytek už zvládne sám," dodává Lenka.

Školní asistent, kterého bude škola moci financovat z dotace, nebude určen pouze pro jednoho žáka a nemusí být předepsán pedagogicko-psychologickou poradnou. 

 

Jaké jsou obavy

Ředitelka základní školy ve Všenorech Renata Bartoníčková potvrzuje také potřebu financí na asistenty, psychology, logopedy, ale vyjadřuje obavy z toho, čím se při využití dotace zavážou: "Jen máme obavy, že toto vše bude vyváženo prací, kterou bude muset škola, potažmo pedagogové, odvést, aby naplnili požadavky šablon, a to nás odrazuje, protože požadavky jsou dvojí - jedny smysluplné a druhé takové, které zahrnují učitele zbytečnou prací a administrativou. A těch je bohužel mnoho, unavují a způsobují nechuť k projektům."

 

Avízo

Ministerstvo školství vydalo takzvané avízo výzvy, protože Evropská komise zatím schválila pouze personální šablony. V plánu jsou 2 výzvy, jedna pro Prahu a druhá pro ostatní regiony.

 

Výzvy formou šablon – podstatné jsou výstupy, ne jednotlivé výdaje

Čtenářská gramotnost

Šablony jsou zjednodušené typy projektu, kdy se škola zavazuje, že splní výstupy, které každá šablona konkrétně definuje. Šablona je vlastně tabulka, která popisuje danou aktivitu a podmínky realizace této aktivity. Výhodou je, že výdaje se řídícímu orgánu nedokládají a finanční prostředky mohou školy využít během realizace projektu dle potřeby tak, aby dosáhly požadovaných výstupů. 

Jak to funguje?

Škola si vybere konkrétní šablonu, třeba na personální podporu, kam patří platy na školní asistenty, školní speciální pedagogy, školní psychology a sociální pedagogy. Vypočítá podle jednotkových nákladů částku na projekt a pokud uspěje, získá celkovou částku na šablonu. Pokud se škole podaří nakoupit služby levněji, a tím pádem ušetří, může ušetřenou částku použít například na nakoupení potřeb pro pedagogy, pokud tyto potřeby odůvodněně souvisejí s projektem. 

O kolik peněz je možné žádat

Minimální hodnota projektu je 200 tisíc Kč a maximální částka nesmí překročit 5 milionů Kč. Dotace kryje 100 procent nákladů.

Pozor na výsledky dotazníkového šetření z loňského roku

Na základě odpovědí na dotazník, který školy vyplňovaly minulý rok, bude každé škole zasláno doporučení, v které oblasti je potřeba se zlepšit. Škola pak bude povinna tuto oblast zahrnout do projektové žádosti.

Na co všechno bude možné žádat o dotaci

Matematická gramotnost

Základní školy mohou z dotací získat peníze na personální podporu, na vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené například na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, cizí jazyky, mentoring. Dále bude podporována inkluze, vzájemná spolupráce pedagogů různých škol, tandemová výuka, CLIL ve výuce, čtenářské kluby pro žáky, kluby zábavné logiky a deskových her pro žáky nebo například doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Mateřské školy si mohou požádat o peníze na chůvy, na vzdělávací kurzy pro pedagogy, sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých škol, usnadňování přechodu dětí z mateřských do základních škol nebo na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči.

Jak zadat žádost?

Validace ROS - základní registr osob, který vede Český statistický úřad. Školní subjekty mají obvykle s validací potíže. 

Žádost se podává pouze elektronicky do informačního systému IS KP14+

"K tomu je potřeba elektronický podpis. Získáte ho třeba na poště. Kromě podepsaných dokumentů si s sebou určitě vezměte flesh. Na tu vám nahrají certifikát," radí Mgr. Jitka Baťková, bývalá ředitelka odboru strategie a řízení na Ministerstvu školství.

Při vyplňování žádosti budou také potřeba čestná prohlášení o bezdlužnosti a beztrestnosti. Také se včas informujte, zda jste zaregistrovaní v ROS. "To, že školy nejsou v ROS, pro ně bude čím dál tím větší problém," upozorňuje dále Baťková.

Jak se na projekt připravit - tipy Jitky Baťkové

Jitka Baťková přednáší o šablonách

1. Do přípravy projektu zainteresujte celý pedagogický sbor

2. Šablony vybírejte dle potřeb školy, ale hlavně nezapomeňte na doporučení, které škola dostala společně s výsledky loňského dotazníkového šetření

3. Vytvořte si jasnou strategii výběru šablon včetně možných variant (nezavazujte se k něčemu, kde je realizace závislá na jednom konkrétním pracovníkovi školy)

4. Naplánujte realizaci i v čase dle délky realizace projektu s ohledem na možnou provázanost šablon a harmonogram školního roku

5. Vytvořte si interní plán realizace projektu - co budete dělat, co je výstupem - řiďte se výstupy

6. Vhodně načasujte zahájení realizace projektu

7. Určete, kdo co bude dělat: kdo bude práce řídit, kdo bude sledovat výstupy, kdo bude řídit rozpočet, kdo bude hodnotit výstupy z hlediska požadavků projektu a monitorovacích indikátorů, kdo bude archivovat záznamy

8. Termíny: plán vzdělávání DVPP, změny v rozvrhu hodin, plán realizace výukových aktivit

9. Vytvořte interní plán využití finančních prostředků (finance neoddiskutovatelné - personální šablony, co chci nakoupit, rezerva)

10. Sepište včas smlouvy s členy realizačního týmu ( případně stanovte vnitřním platovým předpisem, co bude za co)

11. Sestavte si analýzu rizik

12. Připravte si plán veřejných zakázek


Zdraví a styl

Historie