Obce v zoufalé situaci, žáci se nevejdou do škol. Řešení přichází pozdě

Ministr financí Andrej Babiš navštívil společně s ministryní školství Kateřinou Valachovou školy kolem Prahy.
 

Dotační programy ministerstva školství pomohou vyřešit problémy menších obcí. Neumožňují však výstavbu velkých spádových škol. Hrubý odhad potřebných investic na jejich výstavbu a na výstavbu další potřebné infrastruktury byl stanoven na 4 miliardy korun.

V následujících letech usedne do školních lavic mnohem víc dětí než doposud. Dorůstají totiž děti, které se narodily v nedávném babyboomu. Jenomže kapacita škol ve středu Čech už dávno nestačí a ústavy praskají ve švech a starostové a ředitelé škol si musí s nastálou situací poradit.

 

Nedostatečná kapacita škol a s tím související problémy byly tématem konference, na které se sešlo přes 70 starostů, ředitelů škol, odborníků z oblasti školství, demografie i zástupců státní správy. Konference nazvaná "Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita základních škol, mateřských škol a nedostatek pedagogů" se konala v budově pražského magistrátu už v úterý 12. dubna. Jejím cílem bylo nejen navodit diskuzi na téma enormně se zvyšujících počtů školou povinných dětí, ale především společně hledat možná řešení nedostatečných kapacit v oblasti školství.

Na nové školy pořád není

Po letitém úsilí starostů obcí a měst v regionu již existují dotační programy na řešení nedostatečné kapacity škol. Tyto programy však kladou vysoké nároky na spolufinancování a neumožňují výstavbu velkých spádových škol například v Psárech, Jesenici, Říčanech, Rudné, Čelákovicích a Jenštejnu. Dotační programy by měly umožnit rovněž investice do doprovodné infrastruktury - jídelen, tělocvičen a družin. Hrubý odhad potřebných investic byl stanoven na 4 miliardy korun.

 

Dalšími nevyřešenými problémy jsou: problém spádovosti škol, nedostatečné kapacity uměleckých škol, nedostatku pedagogů. Hlavním výstupem  konference se stalo "Memorandum o vzdělávání v prstenci Prahy", které bylo předáno zástupcům ministerstva školství, Středočeskému kraji a dalším institucím.

Spanilá jízda ministrů Babiše  a Valachové

V úterý 26. dubna navštívili ministři Babiš a Valachová obce Psáry, Jesenici a Říčany. Rovněž se setkali se zástupci obcí Přezletice, Podolanka a Jenštejn, kteří jim představili projekt výstavby svazkové školy Jenštejn. Ve všech navštívených obcích přislíbil tandem ministrů prostředky na výstavbu nových škol.

 

"S ministrem financí jsme se domluvili, že letos podpoříme vznik 1 500 míst pro děti v mateřských školách částkou 50 milionu korun. Co se týká základních škol, tam dojde k navýšení kapacit od 1. září 2017. Posílení programu pro příští rok o 300 milionů pak umožní systematicky zafinancovat kapacity v okolí Prahy," řekla ministryně Valachová na setkání s představiteli obcí (zdroj TZ MŠMT).

 

"Bez ohledu na ministerskou návštěvu, jsme již ve fázi přípravy dotačního titulu,"  konstatuje starosta Psár Milan Vácha. "Vyjednáváme spoluúčast obcí na investici, která podle ministerstva pro místní rozvoj měla být 15 procent. Ministerstvo školství, které nakonec výstavbu nových škol zastřeší, požadovalo třicetiprocentní spoluúčast obcí na investici do nové školy. Ministr Babiš nám nakonec ústně přislíbil snížení spoluúčasti tak, aby byla pro obce financovatelná. Jsem jedním ze členů komise, která bude na ministerstvu dotaci připravovat. V září by měla jít ke schválení do vlády," dodává.

 

Situace v Psárech je opravdu tristní. Děti prvního stupně se tlačí ve čtyřech školních budovách a přebíhají mezi nimi. Podrobnosti najdete v článku Přes 50 procent dětí v Psárech se nevejde do školy. Postaví stát konečně školu?

 

Mohla za to konference?

Hany Barboříkové, projektové manažerky MAS Dolnobřežansko a manažerky projektu MAP pro ORP Černošice, organizátorky konference, jsme se zeptali, zda konference byla spouštěčem série návštěv ministrů v obcích, které prostředky na výstavbu nových škol potřebují opravdu urgentně. "Myslím si, že ministerské přislíbení dotací na výstavbu nových škol bylo spíše vyústěním dlouholeté práce a přesvědčování ze strany širší platformy regionálních starostů," říká Barboříková.

 

Podle ní Memorandum z konference zaslali  mimo jiné i pracovníkům ministerstva, kteří byli na konferenci přítomni. A osobně jej pak předali paní ministryni Valachové při setkání v Psárech v úterý 26.dubna. "Ale ano, jisté zásluhy si připisujeme. Vždyť příprava materiálů a celé konference byla opravdu mravenčí práce a také výsledek spolupráce s řadou dalších regionálních organizací v Říčanech, Brandýse a dalších. Důležitou roli hrála účast opravdu velkého množství starostů, ředitelů a dalších odborníků a také kvalitní medializace celé akce. Na vyjednávání o výstavbě nových škol má velkou zásluhu starosta Psár a člen Školské komise Svazu měst a obcí Milan Vácha, který s týmem o uvolnění prostředků na výstavbu škol na ministerstvu vyjednával."