On-line kurzy i soutěž letos nabízí projekt Kraje pro bezpečný internet

Ilustrační foto
 

Středočeský kraj i hlavní město Praha se letos znovu zúčastní projektu Kraje za bezpečný internet, který má za cíl osvětu o informačních technologiích.

Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR, která je spojena s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci.

Kromě Středočeského kraje a hlavního města Prahy se projektu letos zúčastní dalších osm krajů, které se na něm organizačně a finančně spolupodílejí.

  • Loni se do projektu zapojilo krajů osm a zájem o něj jevily zejména děti a mládež starších 12 let.

 

Informační doba má svá úskalí

Realizaci e-learningového modulu zajistila společnost PC Help.
Tvorba testu a výukových materiálů byla podpořena granty Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.
Na realizaci projektu se také podílí společnost Microsoft. 

Žijeme v informační době, kdy mobilní telefony, počítače a připojení na internet patří mezi věci běžného života. Život nejen ulehčují, ale nesou s sebou různá úskalí. 

"S novými technologiemi se musíme naučit zacházet, a to nejen po stránce manuální, ale především po stránce mentální. Musíme se učit odolávat rozesílání hoaxů, zodpovědně zacházet se svými i cizími osobními údaji. Musíme se učit, co dělat v případě, že se staneme obětí kyberšikany či sextingu. Musíme se učit zodpovědnému chování v kybersvětě a musíme tomu učit i naše děti," uvádí se na webu projektu.

V letošním roce si tento projekt klade za cíl oslovit co nejširší a věkově různorodou veřejnost, a to prostřednictvím aktualizovaných e-learningových lekcí, vědomostního soutěžního kvízu a kreativní soutěže pro žáky základních a středních škol v krajích, které se do projektu zapojily.

V rámci projektu vznikl on-line kvíz a on-line kurzy pro děti a mládež, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky.
On-line kvíz a obsah kurzů vytvořilo Národní centrum bezpečnějšího internetu. Obsah kurzů vytvářela také Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze.

 

Střední Čechy za bezpečný internet

 

Pokračování projektu a vyhlášení soutěže pro školy ve Středočeském kraji schválili krajští radní již 25. srpna 2015.

„Jak se vyvíjí moderní technologie a jak jsme téměř neustále on-line, rozšiřují se nám nejen možnosti, ale i rizika. Nejsou to už jen počítačové viry, hrozby se šíří pomocí sociálních sítí, nebezpečné je zneužití osobních údajů, kyberšikana. To vše je možné nejen pomocí počítačů a notebooků, ale i tabletů, chytrých telefonů i televize,“ myslí si hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).

 

Cíle projektu:

  1. minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií,
  2. zároveň podpořit a zlepšit celkové povědomí o ochraně online bezpečnosti.

 

  • Na internetových stránkách projektu www.kpbi.cz jsou veřejně přístupné výukové e-learningové kurzy pro děti a studenty.
  • V září až říjnu bude spuštěn i kurz pro rodiče a v prosinci kurz pro učitele.