Rodinné konstelace: mohou zachránit vztah? Jak ovlivní život dítěte?

Vztahy v rodině ovlivní další život dítěte
 

 Jednou z metod, která může pomoci urovnat rodinné vztahy, jsou právě rodinné konstelace. Této metodě se prakticky věnuje i Jana Chaloupková z Doubravčic ve zdejším rodinném centru. Zeptali jsme se jí, v čem a komu pomáhají.

Rodinné konstelace je metoda umožňující znázornit hlubší vrstvy naší mysli, které se promítají do našeho chování a vnímání našeho okolí.

Jako divadelní hra

Konstelaci si můžeme představit jako divadelní hru, kde jednotlivé osoby zastupují členy rodiny nebo partnery, avšak nejednají podle daného scénáře, ale naopak přijmou vnímání zastupované osoby. Projevené emoce mezi osobami (zástupci) osvětlují vztahy v rodině, mezi partnery, ale i například na pracovišti. Konstelací lze znázornit i vztah vůči nehmotným věcem, či vlastnostem. Důležitá skutečnost je také to, že i klient, tedy osoba, která si nechává konstelaci postavit, je v konstelaci zastoupen jinou osobou a sám se stává pozorovatelem toho, co se v konstelaci mezi jednotlivými zástupci odehrává a získává tak ucelený náhled na vztahy v rodině. Na závěr do konstelace vstoupí sám klient (jeho/její zástupce odchází z konstelace) a spolu s přítomnými zástupci prociťuje emoce. Projevením emocí dojde u klienta k posunu a tím uvolnění napětí ve vztazích mezi osobami v rodině.

Čtěte také: Co všechno mohou děti říct malováním?

V čem mohou pomoci

Postavit si konstelaci přijdou lidé, kteří delší dobu cítí nespokojenost, disharmonii, strach, vnitřní bolest a nevědí si se svou situací rady. Obvykle se této iniciativy chopí pouze jeden z partnerů nebo členů rodiny. Ten, kterého nevyrovnaná situace nejvíce zasahuje. Konstelace pak znázorní to, co v rodině nebo mezi partnery má být viděno a uznáno. Často tento posun pomůže k vyrovnání vztahů a harmonizaci rodiny. Konstelace někdy přinese i poznání, že neurovnaná situace v rodině nemá jednoduché východisko. Avšak už jen přijetí tohoto faktu nám umožňuje osobní růst. Někdy je opravdu obtížné a nepohodlné vzdát se svých přání, která nemohou být naplněna. Obvykle se posléze může ukázat úplně jiné východisko.

Cílem je vyrovnanost

Pro konstelace je obecně nezbytný citlivý a etický přístup. Konstelace jako metoda neslouží k naplnění něčích zájmů, ale ani k tomu, abychom si situaci v rodině tak zvaně idealizovali. Právě přijetím neideálních prožitků, tak jak se v minulosti ve skutečnosti odehrály, je dokážeme překonat. Není to vůbec lehké, zvláště po prožití těžkých situací, které zanechaly hluboké zásahy v našem nitru.  Tím, že je překonáme, jsme odměněni vyrovnanou osobností.

Role si nás „přitáhnou“

Konstelace jsou užitečné i pro osoby, kteří v konstelaci fungují v rolích zástupců. Ne nadarmo se říká, že si vás určitá role „přitáhne“.  Prožité emoce v roli někoho jiného rozšiřují naše vnímání vůči lidem s odlišnými vlastnostmi, neboť jsme v konstelaci na vlastní kůži zažili, co je k jejich konkrétnímu chování vedlo.

A co děti?

Dítě je v rodině zcela odkázáno na své rodiče. Na jejich schopnosti vnímat citlivě potřeby svého dítěte. Logicky tak prvním vzorcem chování, které dítě automaticky přejímá, je chování jeho rodičů. Dítě také velmi citlivě vnímá vztah mezi oběma rodiči. Vyrovnaný vztah mezi partnery dává dítěti v rodině pocit bezpečí a dovoluje mu se plně odevzdat jejich péči, protože vnímá, že jeho rodiče vždy udělají to, co pro něj bude nejlepší.

Čtěte také: Kranio je pro děti skvělou ozdravnou metodou

Prostor pro vlastní vzorec

Schematický lze tento základní vztah rodič – rodič – dítě znázornit jako trojúhelník. Konstelace je ideálním nástrojem pro zviditelnění těchto vztahů. Někdy bývá v rodině rovnováha v tomto trojúhelníku vychýlena a nejslabší člen v tomto trojúhelníku to vnímá jako emoční zátěž. Pro dítě není tak zásadní, aby rodič byl ideální, jako to, aby dokázal dát dítěti prostor najít si a vyzkoušet v určité situaci vlastní vzorec chování. I k tomu je konstelace vhodný nástroj, který umožní situaci uvidět a skrze emoční prožitek přijmout.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru