Život je velkým tajemstvím

Tajmeno vždy přitahovalo
 

Každý z nás se někdy setkal s něčím, co si sám nemohl vysvětlit, či odpovědět proč to tak je. Většinou si každý řekne náhoda, ale je to tak? V seznamování to platí dvojnásob, a tam si toho všímáme nejvíce.

V povídání s kartářkou a terapeutkou paní Libuší Bočkovou jsme probrali úskalí lidí v seznamování, ale i v životě když člověk žije singles.  To vše se můžete dočíst v prvé části tohoto rozhovoru, a jeho druhém pokračování. Zvědavost je lidská vlastnost, a tak jsem se optal na věci, které jsou zahaleny rouškou tajemství, záhadou, a vědou pod názvem esoterika.

 

Esoterika, tajemné slovo. Co obnáší?

 Esoterika je slovo řeckého původu esoterikós, a v překladu to znamená „vnitřní“, „uzavřený“. Patří sem psychotronika, věštění a jasnovidectví, léčitelství a praktická esoterika.

 

Můžeme být konkrétnější?

Psychotronika zahrnuje oblasti, jako jsou telepatie, telegnoza, telekineze, levitace, transformace, dematerializace, reinkarnace, psychomantie, mimotělní zážitky a astrální cestování.

Jistě znáte zážitek, kde myslíte na někoho vám blízkého, a chcete mu zavolat. Vezmete telefon, a on volá vám, protože také na vás myslel. Jste spolu, mlčíte, a něco vás zaujme. Nadechnete se, a chcete to sdělit druhému. A ve stejný okamžik řeknete naprosto stejnou větu. Někdo řekne to je náhoda, ale vězte, že není.

 

Reinkarnace. To slovo je dosti zavádějící, je to stav člověka po fyzické smrti jeho těla, na konci jednoho života. Po čase se znovuzrodí v novém fyzickém těle, respektive při početí nové lidské bytosti znovu vstupuje do hry. Zda je to pravda, či ne, nejde na to přímo najít odpověď. Ale jsou tu jednotlivé prvky, které tomu napovídají.

 

Energie je základem všeho.

Náš život, dění kolem nás, vesmír, je založen na jediném. Na energii. Je všude kolem nás. Je v nás, jsme obklopeni osobní aurou, která svým zbarvením určuje, jací jsme. Ale i co prožíváme, a co nás trápí. Energii vyrábíme a jsme součást energie jako takové. Takže co se stane, když nastane úmrtí? Energie zmizí, zanikne? Ale což jsme se neučili ve škole o zásadě, že energie je nezničitelná, a pouze se přeměňuje na jiný druh energie? A takových příkladů je kolem nás mnoho.

 

Doopravdy se dá z karet vyčíst budoucnost?

Ano. Je to pohled do budoucna. Ale zase musím říci, že záleží jen na člověku, co s tím a jak naloží. Co mu to řekne, na co ho to upozorní, a jak se se vším popere Já odpovídám na jednotlivé otázky, a rozebírám je s klienty i hodiny. V dnešní době vídáme v médiích pořady a upoutávky na využití této služby. Zavoláte, jste tázán na otázky při výkladu, a aniž byste si to uvědomil, řeknete na sebe dost věcí, co by jste neměl. Pak se těmito daty pracuje a je na šikovnosti, jak to kdo podá tak, aby jak se říká, koza zůstala celá a vlk se nažral.

 

Jeden příklad za všechny.

Jste žena. Zeptám se na věk, odkud jste a mezi řečí se optám na rodinu, na váš život. Naznačíte děti, práci, a začne výklad. Nežijete sama, máte děti, ale občas jsou s nimi starosti. Kdo je dnes s dětmi nemá? Pak se přesune výklad na práci. Je náročná, občas vysilující a někdy by ji člověk zašlapal do země. A kdo by neměl někdy takový pocit? Problémy v práci… ano přijdou, bude to nemilé, ale vše se dá zvládnout a půjde se dál. Kdo je během roku nemá? A i kdyby to dopadlo jakkoliv… půjde člověk dál. Pak nemoc, tělo slabé, bolest, a zase svítá na lepší časy. Jako po každé nemoci. Do toho příkladně občas cestování, volný čas co naplňuje… Ale to si každý prožije během roku. A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Hlavně že doba za volání se náležitě finančně navyšuje. Je to o penězích.

 

Takže závěr takového povídání by mohl být plný kruté pravdy. Ať děláte, co děláte, stejně život nepřežijete. To je to jediné jisté, co čeká každého z nás, a tím se každý trefí pravdivě do osudu druhého.

Ale co obyčejný člověk, jak toho se týká taková oblast esoteriky v běžném životě? Co by měl vnímat, na co se více soustředit, nebo dokonce využít jistých schopností ku prospěchu svému, aniž by se nějak věnoval tomuto oboru pod názvem esoterika?

Těch příkladů a praktického využití je hodně. Předtucha, vnímání energie druhého, všímání si reakcí našeho těla při kontaktu s druhým, vnímání jeho pohledu, reakce, hlasu… A v seznamování to platí především.

Rozhodl jsem se po tom všem, co jsme si sdělili pokračovat ještě v rozhovoru. Právě v oblasti seznamování se mi otázky doslova draly na jazyk.

Jaké otázky, a co z toho všechno vzešlo, ale i co jsem si i osobně vyzkoušel, bude napsáno v poslední části tohoto rozhovoru pod názvem „Něco na tom bude.“