Kdy zvolit odklad školní docházky? A mají jít do školy i pětiletí?

Někdy je dítě zralé na školu v pěti letech, jindy je lepší zvlot odklad školní docházky
 

Zápisy do prvních tříd ZŠ našich ratolestí sebou nesou spoustu otázek. Mezi ty nejčastější určitě patří, kdy je lepší ještě se školou počkat nebo naopak, zda je vhodné dát ratolest do školy v pěti letech…

Co dělat, když mám pochybnosti, že dítě není na školu zralé?

V takovém případě je určitě dobré oslovit odborníka, který poradí. „Odborný pohled může obohatit rodiče o informace, které nejsou běžně známé, na což často poukazují maminky při přednáškách a osobních konzultacích, které také pořádám. Vhodným odborníkem je speciální pedagog nebo psycholog, který se problematikou školní zralosti zabývá. Ten vám také doporučí další postup,“ radí speciální pedagožka a rodinná terapeutka ze Štěchovic Hana Otevřelová, která dále radí odborníka navštívit včas, kdy je možné na rozvoji nezralých oblastí ještě pracovat.

Děti budou mít povinnou i školku. Za nepřihlášení bude hrozit pokuta

Jak se zjišťuje školní zralost

Pro to, aby se zjistilo, zda je dítě na školu zralé se používají speciální testy. Mezi nejpoužívanější patří tzv. Jiráskův test školní zralosti. „Váš předškolaček nakreslí lidskou postavu, pomocí které zjišťujeme například rozumovou úroveň či grafomotoriku. Dalším úkolem je napodobení psané věty. Odborník sleduje schopnost soustředit se, ale také jak moc je schopné dítě vyvinout úsilí ke splnění úkolů. Obkreslení skupiny 10 teček je posledním úkolem z Jiráskova testu školní zralosti, který prokáže přesnost dítěte a zrakově pohybovou koordinaci,“ vysvětluje pedagožka a psycholožka Hana Otevřelová a dodává: „Dalším vhodným testem, kterým se zjistí, jak na tom dítko je tzv. reverzní test. Dále se také u dítěte sleduje, jak je rozvinutá řeč, psychomotorický vývoj a mentální připravenost.“ Následně po vyhodnocení testů vám odborník navrhne další postup.

Kde získáte potřebné informace k zápisu? Jak zápis probíhá a co by dítě mělo umět?

Odklad školní docházky - co je nutné udělat

  • Je potřeba přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky. To i v případě, že chcete vašemu dítěti dát odklad. Tato povinnost vás čeká vždy, pokud vaše dítě dovrší šesti let do 31. 8. daného roku. To znamená, že se k zápisu musíte dostavit. A právě tady můžete hned o odklad požádat.

 Tato žádost o odklad musí být v písemné podobě. Předáte ji řediteli základní školy.

  • Kromě písemné žádosti budete potřebovat dva další dokumenty. Prvním je doporučující posouzení k odkladu nástupu do školy od příslušného školského poradenského zařízení. Druhým je doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku.
  • Při zápisu by vás škola měla informovat o možnosti odkladu povinné školní docházky, o možnosti vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Za rok znovu k zápisu

  • Jestliže vaše dítě zůstane v mateřské škole o rok déle, čekají vás za rok obdobné povinnosti.
  • Opět je nutné požádat o přijetí k plnění školní docházky, dítě tedy není automaticky do školy přijato. Máte možnost zapsat vaše dítě na jinou školu, než před rokem.

Do školy v pěti letech?

Školský zákon tuto možnost umožňuje. I když bude mít dítě šest let až během školního roku (od září do konce června příslušného školního roku), může být do první třídy přijato. O přijetí musí požádat zákonný zástupce, dítě musí být přiměřeně tělesně a duševně vyspělé. Pro přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince budete potřebovat doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června budete potřebovat kromě zmíněného vyjádření školského poradenského zařízení i doporučení odborného lékaře. Předčasný nástup do školy dobře zvažte, není dobré nástup uspěchat.

Článek vznikl ve spolupráci s Mgr. Hanou Otevřelovou, www.hanaotevrelova.cz


Životní styl

Hobby