Hlásit se to musí

 

krátce

Květnice - Obec vyzývá k včasnému nahlášení podružných vodoměrů. Stav je třeba podat na adresu stocne@kvetnice.eu do 31. 8. 2014. Nebude-li stav podružného vodoměru včas nahlášen, n...

krátce

Květnice - Obec vyzývá k včasnému nahlášení podružných vodoměrů. Stav je třeba podat na adresu stocne@kvetnice.eu do 31. 8. 2014. Nebude-li stav podružného vodoměru včas nahlášen, nebude zohledněn při fakturaci. Toto se netýká lokality OS Za Mlýnem, které si vodu odečítá a platby řeší samostatně.

Zhoršená průjezdnost

Du beč - Od 16. 8. do 17. 9. na komunikaci Bečovská probíhá nezbytná provizorní oprava havarijního stavu komunikace. Odborné měření potvrdilo kromě celé škály poruch v povrchu i skutečnost, že má silnice ve velkých úsecích nulovou únosnost. Práce budou prováděny po polovinách vozovky s maximální snahou, aby byl stávající dopravní režim jen minimálně dotčen.

Objemný odpad

Horní Počernice - Gauče, stoly, parapety a další objemný odpad budou moct počerničtí odložit už od 9. 9. Kontejnery na velký odpad z domácností budete moci najít v ulicích Úpická (u stanoviště tříděného odpadu), V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště), V Čeňku (u úřední desky) a v ulici Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263).

Kam s dětmi?

Dobročovice, Praha - Od 1. září je spádovou školou pro obec Dobročovice ZŠ Olešská na pražské Skalce. Pro tuto spádovou školu byl vyjednán nový školní spoj BUS č. 330. V tomto autobusu bude k dispozici taktéž dospělá osoba, která doprovodí děti do autobusu a z autobusu až do školy.

Kotle a kotlíky

Středočeský kraj - Takzvané kotlíkové dotace pro rok 2014 jsou na spadnutí. Žádosti se přijímají osobně od 8. 9. 2014 v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje, v ulici Zborovská 11 na Praze 5. Výměna starých domácích topenišť za nové má vést k úspoře energií i šetrnějšímu zacházení s životním prostředím.

Opraveno s předstihem

Brandýs n. L. - Ve středu 13. 8. proběhla v 9.00 hod. kolaudace a následné zprovoznění ul. Kralupská a Nádražní. Rekonstrukce byla provedena s více než měsíčním předstihem, což je pro občany potěšující zpráva. V ulicích došlo k vybudování několika bezbariérových přechodů pro chodce s nasvícením a několik parkovacích zálivů pro zvýšení kapacity parkování v prostoru sídliště.

Regionální mutace| Náš region - severovýchod


Životní styl

Hobby