Dokonalá pevnost s temnou minulostí. Terezín jako židovské ghetto stále dýchá děsivou atmosférou

Dnes je v pevnosti pomník a muzeum, které připomínají hrůzy tohoto místa
Zobrazit fotogalerii (1)
 

Ať už je minulost pevnostního města jakákoliv, už navěky bude spojeno s temnou nacistickou minulostí. Židovské ghetto a věznice pražského gestapa zde zanechala krvavou stopu, která z místa jen tak nevymizí. Právě odsud tisíce českých Židů mířilo přímou linkou na smrt do koncentračních táborů. Jaká je historie Terezína a co se zde dělo za druhé světové války? 

Terezín má dodnes u mnoha lidí nesprávně pověst koncentračního tábora, což je samozřejmě velký omyl. Hlavní pevnost totiž nacistům sloužila jako židovské ghetto, ve kterém zde židé přechodně bydleli, než se dostali do koncentračních táborů v Polsku a Německu. Malá pevnost z dob nacistické okupace proslula jako děsivá věznice pražského gestapa. Historie Terezína však nemá konotace jen k druhé světové válce.  

Pevnost

Základní kámen vystavěné pevnosti byl položen Josefem II. 10. řijna 1780 a o dva roky bylo vyhlášeno za svobodné královské město. Získala si také své jméno, které dal Josef II. na počest své matky císařovny Marie Terezie. Až v roce 1790 byla pevnost zcela funkční a bylo možné ji plnohodnotně využívat na obranu. Šlo hlavně o to chránit přístupové cesty během prusko-rakouských válek v 18. století. 

Jedná se o typickou, ale zároveň vrcholnou ukázku bastionového opevnění podle pevnostní školy ve francouzském Meziéres a ve světovém kontextu patří k těm nejlepším. Paradoxně však nikdy nesloužila svému poslání. Existence pevnosti nepřátelské vojáky odstrašila, a tak se místo osvědčilo hlavně jako žalář. 

Na celé stavbě pracovalo celkem 15 tisíc lidí s roční spotřebou 20 milionů cihel. Kvůli pevnosti byl odsunut také tok řeky Ohře. Posádka činila tehdy přibližně 11 tisíc vojáků. Pevnost ve tvaru osmiúhelníku je také zajímavá tím, že ze všech nároží vybíhají pětiboké bastiony. Celková délka pevnostního valu je 3 770 metrů. 136 podzemních chodeb dohromady činí 29 kilometrů. 

Židovské ghetto

Dokonalá vojenská stavba získala neblahou pověst hlavně během druhé světové války, kdy byla hlavní pevnost využita nacisty jako židovské ghetto. Na druhém břehu zase malá pevnost sloužila pražskému gestapu jako brutální věznice. Byla zde zřízena železniční vlečka, která vedla z nádraží Bohušovice nad Ohří. 

Zvláštními transportními vlaky tak nacisté přímo z města odváželi Židy, kteří pak následně pokračovali do likvidačních koncentračních táborů v Osvětimi, Majdanku, Treblince, Sobiboru, Chelmnu a několika dalších. 

Pochopitelně se i v židovském ghettu odehrávaly tragické události, které stály několik set lidí život. Určité období se však v Terezíně odehrával pro vězně i kulturní program. Měl být součástí lživé propagandy, aby se rozehnalo podezření, že Židy čeká masová smrt. Stejně tak se zde budovalo hygienické zázemí jen na oko pro inspekci Červeného kříže. 

Terezín se postupně stával přeplněný i z toho důvodu, že do ghetta nacisté sváželi Židy z Maďarska, Rakouska, Německa, Dánska, Nizozemska a ze Slovenska. Za čtyři roky prošlo ghettem více jak 150 tisíc vězňů a přímo na místě jich zemřelo kolem 35 tisíc, a to všechno hlavně v důsledku stresu, hladu a špatných hygienických podmínek. 

Věznice

Z Malé pevnosti se stalo vězení, kde bylo za celou dobu 90 % uvězněných české národnosti. Gestapo sem nejčastěji zavíralo lidi spojené nebo namočené do odbojové činnosti. Většina z vězňů byla využívána k otrocké práci v okolních firmách, které sloužily Třetí říši. Na Malé pevnosti se také od roku 1943 popravovalo bez potřeby soudního rozsudku. Celkem zde bylo za celou dobu zastřeleno 250 vězňů.

I přes teror dozorců se vězňům dařilo v některých momentech udržovat kontakt s okolním světem a dokonce se některým podařilo provozovat kulturní činnosti. Recitace básní, kreslení obrázků, kněží zde tajně pořádali modlitby. 

Mezi slavná jména, která prošla Malou pevností za druhé světové války, je dobré zařadit osobnosti jako Milada Horáková, gen. Hugo Vojta, příbuzní a známí Gabčíka s Kubišem, které pak deportovali do Mauthausenu.

I dnes je Terezín pochmurným místem, kde najdete přítomnou stopy těžké minulosti, která z myslí a zdí zdejších cihel jen tak nevymizí. 

KAM DÁL: Vánoce Josefa Lady: Populární umělec si vysloužil pochvalu i od Picassa