Důchod pro nezaměstnané na pracáku? Pokud se doma válíte moc dlouho, můžete mít smůlu

Nechce se vám do práce? Je dobré znát všechny následky
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

Zaměstnání nepřináší jen profit v podobě finanční odměny každý měsíc, pojí se s ním také zajištění do budoucna a nárok na důchod. Jak je to ale u těch, kteří jsou evidováni na úřadu práce? Nebo dlouhodobě nepracují? 

V životě leckdy nastanou situace, kdy je člověk po určitou dobu nezaměstnaný. Tato skutečnost má pochopitelně vliv na budoucí nárok na důchod i jeho výši, není tomu však tak, že by do budoucna jakýkoliv nárok zcela vyloučila. Záleží totiž na tom, jak dlouho nezaměstnanost trvala, případně zda byla evidovaná, či neevidovaná.

Nejste evidováni na úřadu práce?

Zákon nemá rád ty, kteří se jen válejí doma, nehledají si pracovní místo a využívají sociálního systému. Ten je totiž postaven především na tom, že do něj mladší ročníky přispívají – a z toho jsou vypláceny ti, kteří jsou už v důchodu.

Doba, po kterou byl člověk z jakéhokoliv důvodu nezaměstnaný a nepřihlásil se do evidence na úřadu práce, se do doby důchodového pojištění pro nárok na důchod nezapočítává. Pokud je taková nezaměstnanost dokonce dlouhodobá, může se stát, že nárok na důchod nevznikne vůbec! Důvodem by v takovém případě byla krátká doba pojištění. Tyto důsledky můžete zmírnit alespoň v rámci tzv. dobrovolného důchodového pojištění. Přihlášku podáte na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště.

Pokud práci aktivně sháníte, jste na tom lépe

Jste-li evidováni na úřadu práce, tato doba se započítává jako tzv. náhradní doba pojištění. Zákon pak určuje, v jakém rozsahu se tato doba započítává do pojištění. Co z toho vyplývá? Že je vždy lepší aktivně hledat práci, když se vám zrovna nedaří, než ležet nečinně doma a stěžovat si na život.

Přesnější informace vám může poskytnout příslušný úřad, který zná aktuální znění zákonů, podle kterých postupuje. 

Je dobré mít na paměti, že vaše současná rozhodnutí ve velké míře ovlivňují vaši budoucnost. Vaši snahou by mělo být vždy minimalizovat dopady momentální nezaměstnanosti na budoucí finanční situaci. 

Zdroj: redakce, ČSSZ, finance.cz

KAM DÁL: Paušální daň z příjmu ušetří živnostníkům papírování, ale má i svoje nevýhody. Pro co se rozhodnete vy?