Hrozí nám další pandemie: V tibetských ledovcích se našly stovky druhů neznámých bakterií

Tibetský ledovec Midui
  |   zajímavost

V ledovcích Tibetské náhorní plošiny bylo nalezeno téměř 1 000 druhů bakterií. Stovky z nich jsou pro vědu nové. Pro lidstvo to může znamenat velké problémy, s neznámými patogeny si zdravotnictví nemusí umět poradit.

Vzhledem ke klimatickým změnám tyto nové objevy vyvolávají obavy z uvolňování potenciálních patogenů do ovzduší. Jak uvádí časopis Nature Biotechnology, vědci z univerzity čínské akademie věd odebrali v letech 2016-2020 povrchové vzorky sněhu, ledu a další vzorky z 21 tibetských ledovců a objevili 968 druhů bakterií - přibližně 82 procent z nich nebylo nikdy předtím zdokumentováno. Jak vidno, o bakteriích toho současná věda ví stále málo.

Prastaré viry se probouzí

V minulosti se vědci domnívali, že ledovce jsou příliš extrémní na to, aby mohly hostit nějakou formu života. Nedávné studie ukázaly, že to zdaleka není pravda. Již v loňském roce vědci popsali řadu virů nalezených v 15 000 let starém ledovci, které se nepodobaly ničemu, co kdy předtím viděli.

Vědci v nové studii vyjadřují obavy, že ledovce na Tibetské náhorní plošině stále více tají v důsledku oteplování způsobeného změnou klimatu. Obávají se, že množství bakterií, které se po tisíciletí držely vysoko v Tibetské náhorní plošině, by se brzy mohlo ocitnout v novém prostředí poté, co je voda z tajícího ledovce spláchne po proudu.

„Uvolnění starobylých patogenních mikrobů uvězněných v ledu by mohlo vést k lokálním epidemiím a dokonce pandemiím. Tyto mikroorganismy mohou být nositeli nových faktorů virulence, které činí rostliny, zvířata a lidi zranitelnými," uvádí se ve studii.

Vodní věž Asie

Aby to bylo ještě vážnější, Tibetská náhorní je přezdívána vodní věž Asie, protože zde pramení  několik největších světových řek obklopených hustě osídlenými oblastmi, včetně Jang-c'-ťiang, Žluté řeky, Gangy a Brahmaputry. Pokud by se do těchto vod dostaly patogenní bakterie, měly by ničivý potenciál pro lidskou populaci podél těchto řek. „Uvolnění potenciálně nebezpečné bakterie by mohlo postihnout dvě nejlidnatější země světa: Čínu a Indii," dodávají autoři studie. Tání ledovců i permafrostu tak stále více vědců vidí jako hrozbu, která nás může vystavit působení neznámých virů a bakterií.

Zdroj: iflscience.com

KAM DÁL: Na Sibiři pro změnu taje permafrost a také se dostávají na provrch prastaré viry.


Zdraví

Hobby