Konec světa, který zatím nepřišel. Jaké tajemství stále skrývá mayský kalendář?

Vyznat se v mayském kalendáři není vůbec jednoduché...
 

Mýty o tragickém konci světa, apokalypsa zhroucení existence tu vždy byly a budou jako hrozba blízké či vzdálené budoucnosti. V roce 2012 však byla očekávání bezesporu největší v moderních dějinách. Lidé o tom hovořili v žertu, někdo ve strachu četl stará proroctví a mayská civilizace snad nikdy neměla tolik prostoru jako v roce 2012. Proč se nakonec nic nestalo a končil tajuplný kalendář opravdu tímto datem? 

Stal se z toho opravdový fenomén, kterému nasadil korunu velkolepý katastrofický film s jednoduchým názvem 2012. Celý svět byl alespoň v jednu chvíli postaven před otázku: Bude předpověď mayského kalendáře naplněna? Lze z tohoto pradávného nálezu vůbec vydedukovat podobné závěry? 

Spekulace již od začátku

Pro vysvětlenou je vhodné popsat, co to vlastně ten mayský kalendář je. Jedná se o nejstarší dochovaný astronomický kalendář domorodého kmene, který pocházel ze Střední Ameriky. Jedná se o cyklický kalendář, v kterém se naráz potkává několik cyklů, jež jsou spojené s různými bohy a událostmi. Pravděpodobně vznikl precizním pozorováním astronomických jevů. 

Číst v mayském kalendáři není vůbec jednoduché, a tak se pochopitelně i zvolené konkrétní datum na záhadný konec velkého cyklu na 21. 12. 2012 jevil jako spíše spekulativní a senzační. I vědci po celém světě upozorňovali hned zpočátku, že minimální znalost mayské kultury a systému kalendáře nám nemůže dávat takovou jistotu, aby civilizace dělala podobné závěry. 

Doba konspirací

Už v roce 2012 však byl internet plný fantastických teorií, předpovědí a konspiračních scénářů. Lidská kreativita, vynalézavost, improvizace a důvěřivost neměla mezí. Konec mayského kalendáře měl hned několik výkladů od pochybných dokumentaristů, badatelů, proroků a mystiků. 

I ten nejzatvrzelejší pesimista ztratil třeba jen na vteřinu půdu pod nohama. Kromě toho mělo vše připadnout na den zimního slunovratu, což je již od pohanských dob jeden z nejvýznamnějších svátků dějin naší civilizace. Kromě neskutečné série katastrof se předpovídala i duchovní revoluce. Vnitřní obroda duše, která by měla lidstvo přivést k lepším časům. Mezi různými vykladači tohoto proroctví zněly teorie o rozšíření membrány v mozku, nových lidských schopnostech fyzických i mentálních. 

Guláš katastrof

Mayský kalendář však nebyl jediným zdrojem, na kterém byly podobné teorie postavené. Odkazovalo se na starověké Egypťany, kde se velmi kostrbatě hledala opora k tomu, co má v roce 2012 přijít. Stejně tak se fabulovalo s Maury, věštbami jiných indiánských kmenů. Svou do mlýna přihazovali ezoterici, astrologové, věštci, zaručení proroci, jakým byl např. Nostradamus. 

Ke katastrofickým událostem, které se měly v roce 2012 odehrát, také přispěly pseudovědecké teorie o obrácených pólech Země a změně magnetického pole, ale také hrozba střetu s jinou planetou s mytickou historií s názvem Nibiru, k čemuž však neexistoval přesvědčivý důkaz. 

O fenoménu 2012 vzniklo nekonečné množství různých filmových dokumentů, které všechny tyto scénáře, jména teorie toho, jak fungoval mayský kalendář, a proč má přijít konec světa právě 21. 12. 2012, mají jako hotovou událost. Někteří důvěřivci se opravdu připravovali na katastrofu, ale ta v čase dalšího významného slunovratu nenastala

Skončilo jen několik výrazných odkazů v kultuře a nepochopení základních lidských tradic. Zamyslet se a investovat svůj čas do čtení o slunovratu by bylo jistě konstruktivnější… Zda nás konec světa v nejbližší době čeká? O tom se určitě nedočtete z domorodého kalendáře.

Zdroj: national-geographic.cz

KAM DÁL: Papež František žil v chudobě a ve slumu. Na oběd chodí do jídelny a myje nohy vězňům


Životní styl

Hobby