Neviditelný kostel Vyšehradu. Záhadná stavba je dílem vojenských stratégů

Obrázek původně z roku 1606 ještě odhaluje kostel ve viditelné podobě
 

Nádherný a dosud podceňovaný areál Vyšehradu je dodnes jedním z nejzajímavějších míst Prahy. Bez ohledu na jeho historický význam se jedná o velmi tajemné prostředí, kde je vytvořeno podhoubí pro nejednu tajemnou anekdotu. Co když vám však řekneme, že je zde neviditelný kostel? 

 

Vyšehrad si spojíme se slavným Libušiným viděním budoucnosti matky měst, skokem bájného Šemíka do Vltavy, ale třeba také s ďáblovými kameny, které zde můžete bez problémů potkat odložené v parku. Vypravovat dopodrobna vše záhadné a tajemné, co je spojené s Vyšehradem, je na obsáhlou knihu, ale paradoxně jedna z nejpodivnějších věcí je realitou. Jedná se o vyšehradský neviditelný kostel. Jak je možné ho vidět? 

Tajemství po staletí

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Praze na Vyšehradě je vlastně schován přímo pod nosem. Nikdy ho však pořádně neuvidíte. Zcela pochopitelně se tak o něm hovoří jako o neviditelném kostelu. Nejedná se ale o žádnou z řady záhad, které si můžeme s Vyšehradem spojovat, ale o reálný fakt, který zde vojenští stratégové řešili od sedmnáctého století. 

Zmíněný kostel se přitom od 14. století vzorně vyjímal na hraně vyšehradské skály. Už v tehdejších dobách byl začleněn do středověkého opevnění Vyšehradu. Během vlády Karla IV. byl významně přestavěn a nenápadnost a skromnost ustoupila poněkud větším plánům. 

Od té doby však už pouze chátral, ale zůstával na svém místě i po husitských válkách. V 15. století byl obnoven, ale zajímavost, která z něj dodnes dělá unikát Prahy, přišla až v sedmnáctém století. Tehdy se totiž Vyšehrad obehnal barokním opevněním, které se započalo stavět v roce 1654. 

Odolný proti útokům

V sedmnáctém století se tak Vyšehrad stával neobytnou pevností. Vysoké zdi masivního opevnění musely vydržet nápor útočníků. Stejně tak křehký malý kostel musel ustoupit novým plánů. Zbořit svatou půdu se však nikomu nechtělo. Minimálně ne se vším všudy. Tak přišel v rámci výstavby opevnění kompromis, byť byla v prvním plánu idea ho zbourat. 

To se také vlastně stalo, ale jen zčásti. Vznikla tak zcela unikátní stavba, kterou není vidět. Původní hradby se musely navýšit tak, aby vznikl ochranný val. Kostel tak v podstatě v hradbách zmizel. Nikterak jeho interiér. Původně ještě z hradeb čněla věž, která však musela brzy pryč, aby nelákala útočníky jako vděčný terč. 

Z kostela tak existuje pouze torzo a interiér. Neexistuje střecha, fasáda ani věž, což z něj dělá podivnou, tajemnou a záhadnou zajímavost celého významného vyšehradského areálu. Neviditelný kostel není volně přístupný a je chráněn jako kulturní památka České republiky. V roce 1764 získal kostel nový průchod k nově postavené kapli Panny Marie Šancovské. K vidění jsou neustále také křížové klenby, ale kostel jako takový zvenku nikdy neuvidíte, i když na něj pravděpodobně pokaždé koukáte, když jdete kolem. Jen o tom nevíte.

KAM DÁL: Fenomén Vinnetou. Enormní popularitu za socialismu musela řešit i komunistická strana

 


Životní styl

Hobby