Optická iluze dělí lidi do různých kategorií

Jde o to, že věci můžeme vidět různě
Zobrazit fotogalerii (2)
  |   zajímavost

Fascinují nás, protože říkají víc, než jsme ochotni si přiznat. Řeč je o optických iluzích. Jednou z nejzajímavějších je takzvaná Neckerova kostka. Nákres hran krychle je v izometrické perspektivě. Z toho vyplývá, že rovnoběžné hrany krychle jsou na výkresu nakresleny rovnoběžnými čarami. Jde o nejednoznačnou kresbu, lze ji vysvětlit dvěma možnými způsoby.

Neckerova kostka zpochybňuje lidské vnímání jako takové. Když na ni hledíte, nejste si jisti, zda má levou spodní nebo pravou horní přední část. Budete levou přední stranu vnímat jako přední a „zaškatulkujete“ se tím do většiny? Není to špatně, vždyť většina lidí vnímá objekty shora. Když ale budete kostku zkoumat déle, přijdete na zajímavou věc – nebo lépe řečeno nepřijdete – ale budete řešit, která ze stran je doopravdy vpředu.

Jak vnímat krychli?

Neckerova kostka se někdy používá k testování počítačových modelů lidského vizuálního systému, aby se zjistilo, zda mohou dospět ke konzistentním interpretacím obrazu stejně jako lidé. Existují důkazy, že zaměřením na různé části obrazce lze vynutit stabilnější vnímání krychle.

Průsečík dvou ploch rovnoběžných s prohlížečem tvoří obdélník a čáry, které se protínají ve čtverci, tvoří průsečík Y na dvou protilehlých stranách. Pokud je pozorovatel zaměřen na horní průsečík Y, objeví se jako přední část levá dolní strana. Pravá horní strana bude vypadat překrytá, pokud se divák zaměří na dolní průsečík Y.

Neviděl to, co ostatní

Bez zajímavosti není ani to, jak tuto iluzi vnímají lidé se zrakovým postižením a ti zcela zdraví. Sidney Bradford byl slepý od narození, ale když mu bylo dvaapadesát let, zrak se mu po operaci vrátil. Pak nevnímal dvojznačnost, kterou běžně vidící pozorovatelé vnímají. Jde o to, že předchozí zkušenosti člověka ovlivňují jeho zrakové vnímání.

Neckerova kostka tak krásně ukazuje, jak jsme schopni vnímat věci kolem sebe, jak moc rozdílní jsme i v případě, že jde „jen“ o způsob vidění. Pomáhá nám zjistit, zda jsme kreativní, nebo jsme ustrnuli v jednom pohledu, který za žádnou cenu nechceme změnit. Buď jak buď, je to zajímavá sonda do nitra člověka.

Zdroje: redakce, newworldencyclopedia.org, seas.umich.edu

KAM DÁL: Optická iluze prozradí vaše největší strachy. Záleží, jestli vidíte oko, nebo příkop v džungli.

Klíčová slova: