Pětinásobný vrah posledním na šibenici. Trest smrti už se u nás nikdy neopakoval

Posledním popraveným v pankrácké věznici byl Vladimír Lulka
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Ten nejtvrdší možný způsob výkonné moci zákonodárci zrušili v roce 1990, aby ho nahradili doživotím. Šibenice, na které zemřel poslední zločinec, se nachází v suterénu pankrácké věznice. Kdo byl ten úplně poslední popravený na našem území? 

Místnost v suterénu pankrácké věznice je doslova nasáklá smrtí. Jako na běžícím páse zde popravovali nacisti a v padesátých letech zde umírali také političtí vězni. Zároveň bylo místo svědkem poslední oficiální popravy na našem území.

Byl jím pětinásobný vrah Vladimír Lulka z Předměřic nad Labem. Když nebudeme počítat oběti během nacistické okupace, celkem bylo od roku 1918 v Československu popraveno přes 1 200 lidí. Kdo byl ten poslední?

U nás a ve světě

Sametová revoluce přinesla změnu idealistického režimu. S komunismem skončilo i mnoho zákonů. Jeden z těch prvních, který se po listopadovém převratu uskutečnil, se dotkl práva na život. Trest smrti byl zrušen v červenci roku 1990.

Zákonodárci se tehdy shodli, že vykonávat spravedlnost tím, že je někdo potrestán smrtí, už se nachází za hranou humanity. Druhým argumentem bylo hledisko potenciálního justičního omylu. Zcela nevinný člověk tak mohl být nenávratně usmrcen.

V lednu roku 1991 byl zákaz trestu smrti zakotven v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavy České republiky. Stejně tak Rada Evropy stanovila zákaz vynášet a vykonávat trest smrti, k čemuž se tehdy ještě Československo připojilo.

Jediným státem Evropy, kde se trest smrti dnes vykonává, je v Bělorusku. Na celém světě se nachází celkem 60 zemí, které mají tento způsob vykonávání spravedlnosti stále oficiálně zapracovaný v zákonech.

Nejvíce poprav se tradičně odehrává v Číně, kde není výjimkou, že potrestaný nemusí spáchat násilný zločin, a přesto ho čeká ten nejvyšší možný trest. V USA se trest smrti praktikuje nadále ve 36 státech s tím, že nejčastěji k němu dochází v Texasu.

Pětinásobný vrah

Posledním vězněm, který byl na našem území oficiálně popraven, byl Vladimír Lulka. Ten na sklonku roku 1986 doslova šokoval celou společnost. Muž, který měl již v minulosti problémy se zákonem, však tentokrát zašel nejdál, jak to jen šlo.

Popsat to, co Luka provedl, vyžaduje nutnou dávku sebezapření. Po hádce nejprve ubodal 36 ranami nožem svoji mladší manželku a následně stejným způsobem zavraždil čtyři děti ve věku deset, osm, sedm let a 18 měsíců.

Šílenému záchvatu běsů se snažila zabránit sousedka, která přispěchala na pomoc. Tu stačil pouze pořezat, takže celý tento hrůzný čin přežila. To vše dva dny před Vánocemi.

Zvrhlost, brutalita a bestiální rozměr řádění vraha nemohlo skončit jinak než trestem smrti. Celý případ byl údajně popsán na 400 stranách.

Vladimír Lulka se pokoušel předstírat, že je duševně nemocný, a během celého hlavního přelíčení neřekl ani slovo. Během trestného činu však komunikoval a jeho údajně špatný psychický stav vyvrátili i psychiatři. 2. února roku 1989 se tak stal posledním popraveným na území Česka.

V rámci tehdejšího Československa byl totiž posledním popraveným Slovák Štefan Svitek. Trojnásobný vrah byl odsouzen k trestu smrti za umlácení těhotné ženy a dvou dětí sekerou. Poprava byla vykonána 8. června 1989 v Bratislavě.

Na Pankráci…

Suterén pankrácké věznice je dnes upraven jako pietní místo. Lidé zde mohou uctít památku nevinně popravených obětí nacistického režimu či několika politických věznů, kteří se nehodili komunistickému zřízení.

Že zde byli popraveni kriminálníci typu Vladimíra Lulka, je lepší zapomenout. Lze jen s nadějí doufat, že podobné případy šíleného vraždění nebudou muset stavět společnost před otázku, zda je zákaz trestu smrti správné řešení. Smrt a pomsta totiž žádné rány nezahojí a mrtvým život nevrátí.

KAM DÁL: Smrt si vybrala i v roce 2020. Zemřela legenda sportu, komunistický politik a legendární moderátorka

 

 

 


Životní styl

Zdraví