Tragická železniční nehoda u Lac-Mégantic: Stále spousta nevyřešených otazníků

Obrovský požár po vykolejení vlaku s ropou v Lac Mégantic v Kanadě.
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Dne 6. července 2013 došlo poblíž městečka Lac-Mégantic v kanadské provincii Québec k železniční nehodě takového rozsahu, že se o jejích následcích dodnes vedou debaty. V 1:14 h v noci vykolejil v bezprostředí blízkosti centra města nikým neřízený cisternový vlak, jedoucí samovolně ze svahu rychlostí přes 100 km/h a převážející 7,7 milionu litrů ropy. Následkem nehody a následných výbuchů ve městě shořelo 40 budov, nehodu zaplatilo životem 47 lidí; další nejméně dva tisíce musely být evakuovány a škody dosáhly 200 milionů dolarů.

Vlak měl původně 78 vozů, ale šest bylo odstaveno cestou, v Montrealu, kvůli problémům s brzdami. Dopravovalo jej pět lokomotiv, což je v USA a v Kanadě (i jinde) běžné. Výchozí stanicí byl Bakken v USA ve státě Severní Dakota a ropa, kterou vlak vezl, byla určena pro největší kanadskou rafinerii Irving Oil v Saint John (Svatém Janu) ve státě New Brunswick (Nový Brunšvik). Vlak se dostal z USA do Kanady ve stanici Detroit-Windsor, projel městy Burlington a Toronto a posléze najel na trať 2. třídy dnes již neexistující společnosti Montreal, Maine & Atlantic Railway (MM&A), kde byl zaveden pouze nákladní provoz. (Společnost po nehodě zbankrotovala.)

Pozdě večer dne 5. července 2013 (ve 23 hodin) odstavil strojvedoucí vlak na volné koleji poblíž Nantes, městečka na kopci asi dvanáct kilometrů severozápadně od Lac-Mégantic; skončila mu tím jeho směna. Utáhl na několika vozech ruční brzdu a nechal běžet motor první lokomotivy, aby byl poháněn kompresor, který doplňuje ztráty tlaku v brzdovém potrubí. To byl rutinní postup. Dále měl - jako obvykle - společností objednáno taxi, které ho odvezlo k noclehu do hotelu v Lac-Mégantic. Přestože se z výfuku lokomotivy valil černý kouř, strojvedoucí se tím příliš neznepokojoval, ale byl rozhodnut závadu ohlásit.

Požár lokomotivy

Již za půl hodiny volali na hasičskou stanici vyděšení obyvatelé Nantes, kteří si všimli plamenů šlehajících z výfuku lokomotivy odstaveného (a personálem opuštěného) vlaku. Dvanáct hasičů, kteří se zúčastnili zásahu, o deset minut později počínající požár v palivové soustavě lokomotivy uhasilo. Byli doprovázeni také policejním hlídkovým vozem Sûreté du Québec. Kolem 23:50 h hasiči komunikovali s řídicím střediskem železniční dopravy MM&A ve Farnhamu a ohlásili mu zásah při požáru lokomotivy. Centrála poslala na místo dva pracovníky, kteří od hasičů vlak převzali, následně zastavili motor lokomotivy a odjeli. Vlak, vezoucí skoro osm milionů litrů lehké ropy, na kterém se udál požár, opět zůstal opuštěný.

Po nedlouhé době (asi jedné hodiny) došlo vlivem poklesu tlaku v průběžném potrubí tlakové brzdy k jejímu uvolnění a samovolnému rozjezdu vlaku. Sedm vozů s nedostatečně utaženou ruční brzdou vlak nemohlo zastavit. Vlak se dolů ze svahu rozjel rychlostí přes 100 km/h a vykolejil poblíž čtvrti Mégantic West. 63 cisternových vozů, z nichž všechny byly typu DOT-111, bylo vykolejením těžce poškozeno a uvolnilo se z nich velké množství vysoce těkavé lehké ropy, která se rychle vznítila a vytvořila velké ohnivé koule.

Ty zapálily mnoho domů v okolí trati. Vozy DOT-111 s kapacitou bezmála 114 000 litrů a ložnou hmotností 89,8 tuny se přitom používají v železničním provozu již několik desetiletí a jsou kritizovány pro svou nebezpečnost z hlediska malé odolnosti proti proražení kotle. V roce 2013 ovšem tvořily 69 % amerického parku cisternových vozů a 80 % parku kanadského.

Ropa z břidlic

Ropa Gold, získávaná z břidlic, je lehká; při přepravě v cisternách má vlastnosti benzínu a jiných hořlavých kapalin, které snadno explodují či se zapálí při nárazu. Společnost Western Petroleum ji kvalifikovala jako látku tzv. PG II. třídy (Packing Group), ale dokumenty dokazují, že náklad byl později překvalifikován na produkt třídy PG III (tedy méně nebezpečný). Tato souhra mnoha nepříznivých okolností tak zapříčinila jednu z nejhorších tragédií v kanadské železniční historii.

Částečná úprava předpisů

Po skončení vyšetřování bylo jako jedno z opatření k zamezení takovýmto nehodám, jaká zničila část městečka Lac-Mégantic, přijato nařízení, že vlaky převážející nebezpečný materiál musejí být nepřetržitě doprovázeny dvěma odborně způsobilými osobami. Kanadská vláda nařídila postupné stažení vozů typu DOT-111 z provozu. Dodnes však nejsou přijata žádná komplexnější opatření ke zvýšení bezpečnosti nákladní železniční dopravy v tomto segmentu (převozu nebezpečných látek).

Můžeme pouze konstatovat, jak obrovské štěstí bylo, že při nedávném vykolejení nákladního vlaku poblíž Mariánských Lázní dne 28. července 2019 nedošlo k ekologické katastrofě, neboť český vlak nepřevážel ani ropu, ani kyselinu sírovou nebo chlór, nýbrž pouze vápenec. Nicméně škody patrně přesáhnou 30 milionů Kč.


Životní styl

Zdraví

Hobby