Skrytý malý kus ráje. Zahradní železnice Zásmucka je opravdovou raritou

Sen každého malého kluka, ale evidentně nejen jeho
 

Na konci vesnice Horní Chvatliny směrem na Zásmuky skrývají soukromé zahrady opravdovou parádu. Takový důkaz, že jsou české ručičky opravdu zlaté. Skvělý pocit tu zažijí především milovníci železnice. Jak se stavěla a jak moc složitá byla výstavba Zásmucky?

Počátek výstavby železniční sítě Zahradní železnice Zásmucka (ZŽZ) sahá do minulého století. V devadesátých letech, v zahradě na konci vesnice, vyvstala potřeba přepravy nákladů, zavlažovací vody a v neposlední řadě také osob. Ze strany majitele byl zadán projekt výstavby železniční úzkorozchodné dráhy o rozchodu 300 mm spolku ZŽZ, který vznikl právě z tohoto důvodu.

Se stavebními pracemi se začalo 22. 7. 1997 budováním náspu tratě v místě dnešního nákladiště a zastávky Vrata ve čtvrtém kilometru. První díl kolejového pole byl však položen až 10. září v prostoru před chatou v nultém kilometru. Pokládka kolejí pokračovala z obou míst proti sobě a ke spojení došlo v zářezu v 1,9 kilometru.

Klíčové budovy

Nejdůležitější ze železničních staveb na místě je bezesporu výtopna v lokomotivním depu. Jedná se o hrázděnou stavbu se sedlovou střechou. Uvnitř jsou dvě stání a základní dílenské zázemí. Výtopna je prozatím jediným možným místem deponie vozidel na kolejích ZŽZ.

O rozchodu drážky se před stavbou vedly bouřlivé diskuse. Zvažoval se klasický průmyslový (600 mm), který byl ale příliš velký, podobně jako normální rozchod "velkých" parkových železnic (381 mm). Nakonec se zjistilo, že jediný ucházející bude rozchod 300 mm. 

K nakládce a vykládce kolejových vozidel na přívěs za automobil je uzpůsobena kolej "Rampa" ve stanici Vrata. Další stavbou je pak stavědlo pro dálkové mechanické ovládání některých výměn a mechanického návěstidla na odbočce Mosty. Stavědlo je vlastně přístřeškem chránícím obsluhujícího pracovníka před povětrnostními vlivy.

Poslední budovou bude vodárna, která se plánuje realizovat v prostoru depa mezi kolejí "Vodní" a vlečkou "Kompost". Z vodárny se bude napájet vodní jeřáb pro zbrojení parních lokomotiv a plnění cisteren. Na zastávkách nebudou zřizovány kryté čekárny, pouze lavičky a tabulky s jízdním řádem.

Inspirace v Anglii potají?

Sice to netušili, ale po čase nadšenci z Horní Chvatliny zjistili, že nejsou jediní, kdo podobný projekt vytvořil. Podobný rozchod funguje totiž také v Anglii. Na tamním ostrově Man se tak našli nejspíše podobní nadšenci a fungují také až do současnosti. Mají tam dokonce tratě, které jsou až 10 kilometrů dlouhé, jsou o rozchodu 15 palců a je to vlastně normálně fungující železnice. Podobná paráda tam navíc funguje už od období mezi válkami.

Ale zpět do Chvatlin. Všechny lokomotivy, které tu jezdí, jsou designově odvozené od průmyslových strojů.Vždy jsou vůči originálu zmenšené. Nejzajímavější mašinou je bezesporu parní. Ta váží hned 150 kilogramů a je poháněna, podobně jako v reálu, uhlím. Funguje ve Chvatlinách ale teprve  třetí sezonu.

Pět různých pozemků

Zajímavostí je také fakt, že kolejiště jsou hned na pěti různých pozemcích, které mají každý jiného majitele. První část vznikla na pozemku zakladatele Františka Paška, pak lidí, kteří na tom pracovali a dokoupili pozemky další.

Teď tu mají svoji zahradu a také chatku a to vše je propojeno železnicí. Pomáhat ale se vším chodí i lidé, kteří k něčemu podobnému mají určitý vztah a líbí se jim tu. Vesměs se jedná o obyvatele Zásmuk. Celkově se tedy o chod Zahradní železnice Zásmucka stará více než deset lidí.

KAM DÁL: Bylinky jsou receptem na dlouhý život. Jen musíte tu správnou zvolit v pravý čas.