Trpasličí planeta Pluto. Před 15 lety dostala "kopačky", bylo to kvůli chybě astronomů

Trpasličí planeta Pluto není planetou sluneční soustavy od roku 2006
 

Je tomu patnáct let, kdy se vědci dohodli, že nejmenší planeta sluneční soustavy Pluto už mezi vybranou skupinu nepatří. Hovořit o ní už můžeme pouze jako o trpasličí planetě. Kontroverzní rozhodnutí vzešlo ze summitu v Praze. Proč se tak vlastně stalo? 

Ve škole u tabule bylo několik generací žáků zvyklých vyjmenovat Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto bez zaváhání. To se však změnilo 24. srpna roku 2006, kdy se vědci na shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze rozhodli tuto tehdy ještě planetu vyřadit ze seznamu. Jaké důvody je k tomu vedly? 

Trpasličí planeta

Ve fotbalové hantýrce bychom řekli, že Pluto spadlo do druhé ligy. Patnáct let se tak řadí mezi tzv. trpasličí planety. Tento vesmírný akt byl schválen v Kongresovém centru v Praze. Vše vycházelo z nové rezoluce, která upřesňuje parametry, jež musí planeta sluneční soustavy splňovat. 

Podle astronomů je proto v současnosti planetou ve sluneční soustavě takové těleso, které obíhá kolem Slunce a má dostatečnou hmotnost, aby vlivem své gravitace mělo kulový tvar. 

Zároveň musí být ve svém prostoru natolik dominantní, že pročistí své okolí od ostatních těles, což neplatí právě u trpasličích planet. Schválená definice se však nevztahuje na planety mimo sluneční soustavu. Byrokracie a nová pravidla se tak dotkla tolik populární a do roku 2006 nejvzdálenější a nejmenší planetky sluneční soustavy. 

Bouřlivá debata

Ne všichni tehdy s vyloučením Pluta souhlasili. Někteří vědci se začali obávat, že o Pluto lidi kvůli této změně ztratí zájem. O tom, že tato trpasličí planeta existuje, víme díky práci astronoma Clyda Tombaugha, který ji objevil v roce 1930 na Lowellově observatoři v Arizoně. Rozhodnutí vystrnadit Pluto z “prestižní” vesmírné společnosti bylo vyústěním několikaleté debaty.

Hlavním argumentem byl totiž původně chybný předpoklad. V době jeho objevení si totiž astronomové mysleli, že je větší než Země. Na základě posledních poznatků je však zřejmé, že Pluto je dokonce menší než Měsíc.

Plutu ani nepomohla jiná planeta, kterou vědci objevili na konci sedmdesátých let dvacátého století s názvem Chiron. Ta je totiž velikostí větší než Pluto. Právě od této chvíle byla nejhlasitěji vznesena výtka, že Pluto mezi planetami sluneční soustavy nemá co dělat. Pro nostalgiky a milovníky vesmíru však zůstává Pluto stále v povědomí a fakt, že je v kategorii trpasličích planet, na tom nic nemění. 

Zdroj: IAC

KAM DÁL: Jak se bude měnit klima v České republice, na co se připravit? Čeká nás budoucnost plná extrémů


Životní styl

Hobby