Ukradené bohatství aztécké říše: Jak se hrstce Španělů podařilo zlikvidovat celý národ?

Hernán Cortés využil lsitvě důvěřivost Aztéků, kteří ho pokládali za Boha
  |   zajímavost

Kryštof Kolumbus objevil Nový svět a ten starý z Evropy vysílal jednu loď za druhou, aby si také uloupil kousek bohaté civilizace pro sebe. Hernán Cortés v tomto ohledu patří mezi ty nejúspěšnější dobyvatele, což bylo vykoupeno litry nevinné krve tamějšího obyvatelstva. Proč se mu podařilo hladce získat vzácnou Aztéckou říši, která právě kvůli němu definitivně vymřela? 

Bohové musí být šílení, chtělo by se parafrázovat události, které předcházely likvidaci jedné z nejbohatších civilizací historie naší planety. Aztécká říše se mohla pochlubit monumentálními paláci, vzácnými poklady a relativně rozvinutou civilizací. Víra v jejich Boha jim byla však osudná. Stačilo si špatně vyložit návštěvu, která k nim zavítala na čaj, ale se zbraní v ruce, aby si Aztécká říše podepsala rozsudek smrti.

Žádný sedlák

„Nepřijel jsem do Ameriky, abych ryl zemi jako nějaký sedlák, přijel jsem, abych získal zlato,“ údajně prohlásil Hernán Cortés, když se bez milosti pustil do Aztécké říše. On sám už byl v dobývání přeborník. Již do roku 1504 žil na ostrově Hispaniola, což byla první evropská kolonie v Novém světě, kde se zbraní v ruce podnikal vpády proti místním indiánům.  

Když v roce 1511 pomohl dobýt ostrov, který dnes známe pod názvem Kuba, byl dokonce za odměnu jmenován starostou zdejšího města Santiago de Cuba. Tím však jeho pouť po Novém světě rozhodně nekončila. S výpravou 11 lodí se po objevení poloostrova Yucatán přiblížil k pobřeží Mexika a dobyl město Tabasco. 

Tento krok byl v jeho kariéře zásadní. Dozvěděl se zde totiž od místních obyvatel, že existuje bohatá říše Aztéků, kterým vládne jakýsi Montezuma II. Ten údajně ovládal území od Pacifiku po Atlantik. 

Boží znamení

Dobytí Aztécké říše předcházelo několik bojů na území Tlaxcaly a Choluly a pro Cortése s jeho výpravou se nejednalo o žádný problém. V listopadu roku 1519 stáli Španělé před branami obrovského a bohatého města Tenochtitlan. Zde v té době žilo 300 tisíc obyvatel. 

Paradoxně se však neodehrála krvavá válka do posledního muže, ale Cortése tehdejší vládce Montezuma II. přivítal s otevřenou náručí. Věnoval jim dary a všechny vpustil do svého paláce. Španělé byli okouzleni velikostí a bohatstvím města, což v nich vzbuzovalo ještě větší touhu po moci. 

Cortése totiž Aztékové považovali za boha Quetzalcoatla. Proto ho dokonce hostili i čokoládou. Španělský dobyvatel důvěru využil ke lsti. Vládce zajal a jeho pobočníky nechal upálit. Montezuma II. musel uznat věrnost králi Karlu V. a Aztécká říše padla do rukou Španělska. Cortéz měl však nové a nečekané starosti.

Jeho skupina se musela bránit trestné výpravě dřívějšího spojence Velázqueze. V jeho nepřítomnosti propukla v Tenochtitlánu vzpoura. Poražený vládce města byl zabit a Cortés přišel o významnou část vojska a bohatství. 

V nedalekém městě Tlaxcala se mu však podařilo zformovat novou armádu a město dobyl zpět a svrhl nového vládce Cuauhtémoce. 

Vládce Nového Španělska

K získání moci Španělům pomohla také nákaza neštovic, která podle odhadů vyvraždila až 22 milionů původních obyvatel. Na místě paláce aztéckého krále si založil vlastní sídlo a zde díky titulu guvernéra Nového Španělska vládl takřka neomezeně. 

Až v roce 1541 toto území Cortés opustil a zemřel v chudobě o šest let později v rodném Španělsku. Pohřben byl nakonec v Mexiku, ale jeho ostatky se ztratily v roce 1823. Muž, který velkou slávu získal na úkor místních obyvatel, tak stál na začátku konce staré civilizace, o které si dnes můžeme vyprávět pouze bájné legendy. 

Zdroj: sever.rozhlas.cz, zpravy.aktualne.cz

KAM DÁL: Zatoulané vagóny plné zlata. Ukradli carský poklad českoslovenští legionáři?


Zdraví a styl

Osobnosti