Vědci objevili viry, které mohou stát za vyhynutím neandertálců. Teď je chtějí obnovit. Je to rozumné?

Jak žili, jak se chovali, co cítili neandertálci? Tyto otázky vědce stále velmi zajímají
zajímavost

Proč vyhynuli předci dnešního člověka a můžeme se z toho nějak poučit? To jsou otázky, které by nás měly budit ze spaní. Zvláště poté, kdy byly nalezeny viry staré více než padesát tisíc let. Právě ty totiž pravděpodobně zdecimovaly neandertálce. Odborníci by je chtěli „oživit“. Kdo ví, jestli je to rozumný nápad. 

reklama

Všichni si pamatujeme, jak virus covidu rychle mutoval, jak rychle se měnil. Viry ale sužovaly už neandertálce a teprve nedávno objevili vědci ze Sao Paula v ostatcích neandertálců z Ruska prozatím nejstarší „originální“ viry. Jak uvádí bioRxiv, zjistili, že jde o tak zvané adenoviry, herpesviry a papilomaviry, tedy v podstatě mikroorganismy, s nimiž se potýkáme dodnes. 

Způsobovaly nemoci jako dnes

Jak tyto viry trápily neandertálce? Adenoviry jim mohly způsobovat podle webu NDTV běžné nachlazení i problémy s trávicím ústrojím, zatímco herpesviry i tehdy patrně stály za rozvojem roztroušené sklerózy nebo mononukleózy a stejně jako dnes se papilomaviry mohly „postarat“ například o rakovinu děložního čípku. 

Skutečně staré viry

Problémem podobných výzkumů je podle vědců možná kontaminace viry v pozdějším období, a tedy i možné zkreslené závěry. V tomto případě jsou si ale jistí, že viry, které nalezli v rámci výzkumu dávných kostí, jsou skutečně původní a obsahují mírně odlišné sekvence než viry dnešní, jak uvádí server Zmescience. Vzhledem k tehdejší úrovni péče o hygienu a zdraví se odborníci domnívají, že to mohly být z velké části právě tyto viry, které přispěly k postupnému vymírání tehdejších obyvatel planety. Problém mohl neandertálcům způsobit kontakt s homo sapiens, tedy se zástupci druhu, od kterého se mohly choroboplodné zárodky na jejich geneticky podobné současníky přenést. 

Je to rozumné? 

Jednou z myšlenek, kterou vědci v této souvislosti vyslovili, je snaha o jakési oživení virů v podobě, v jaké byly nalezeny při zkoumání kosterních pozůstatků neandertálců. Jiní ale upozorňují na možný vznik problému v případě, kdy by se takové z dnešního pohledu netradiční varianty virů dostaly z laboratoře ven. Co by mohly způsobit a jak bychom na ně jako moderní lidé reagovali? 

Jedna z ran neandertálského osudu

I když paleontologové netvrdí, že za vyhynutí neandertálců mohou právě a jen tyto viry, rozhodně mohly k jejich vymizení ze světa přispět. Mezi další vlivy pak podle specialistů patří změny v klimatických podmínkách a také konkurence rodu homo sapiens, který měl nad neandertálci v přímých setkáních navrch. Jestliže se k tomu všemu navíc přidaly viry, způsobující infekce, s nimiž si nemohli vědět rady, neštěstí bylo na světě. 

Neandertálce si neseme v sobě

Přesto, že neandertálci vyhynuli již před třiceti tisíci lety, jejich stopa se nese v nás samých až do současnosti. Neandertálci a příslušníci rodu homo sapiens si byli natolik podobní, že mohlo docházet k jejich křížení. A právě od té doby se v naší genetické výbavě objevuje kolem dvou procent jejich DNA.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Páření moderních lidí a neandertálců bylo docela drsné. Dnes by skončili ve vězení

 

reklama
#neandrtálci #smrt #Zajímavosti #vyhynutí

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.