Nemocnice v Benešově krizi zvládá. Platy pomalu rostou

Zleva: Petr Hostek, Jiřina Fialová, Oldřich Vytiska
Zobrazit fotogalerii (6)
 

Průměrný plat zdravotní sestry v benešovské nemocnici je 27 tisíc, lékaře 67 tisíc. Od roku 2013 se mzdy zvedly o více než 12 procent. Více v rozhovoru s vedením nemocnice a krajskou radní.

Středočeských dnů zdraví na Masarykově náměstí v Benešově se účastnili také krajská radní pro zdravotnictví Jiřina Fialová, předseda představenstva nemocnice a starosta města Petr Hostek a ředitel benešovské nemocnice Oldřich Vytiska. Využil jsem této příležitosti k rozhovoru o nemocnici Rudolfa a Stefanie, která je jednou z pěti krajských nemocnic.

Co je v benešovské nemocnici nového?

Petr Hostek: Dnes proběhlo zasedání představenstva a dozorčí rady. Rekapituloval se letošní rok, vývoj hospodaření a stav v oblasti personálu. Na poměry českého zdravotnictví, které se nachází v personální krizi, Benešov není výjimkou, ale ani není v krizi tak hluboko. Je problém u středního zdravotnického personálu především v interních oborech. Snažili jsme se problém vyřešit alespoň tak, aby to neohrožovalo život pacientů. 

Jaké plánujete investice do zařízení?

Petr Hostek: V oblasti investic je nutné letos obnovit lůžkový fond na interně. Nakoupí se spousty nových přístrojů. Díky štědrosti Středočeského kraje můžeme koupit nové CT. To staré je sice v kategorii mercedes, ale už je bohužel osm let staré a příští reakreditace by nebyla možná. Zažádáno je také o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj až 95 milionů na nákup zdravotnického zařízení a přístrojů. Dále chystáme investici pět a půl milionu do přímé digitalizace na snímkovací techniku a přenosy. Tady hrozil problém v případě kolapsu na pracovišti RTG.

Daří se udržovat spokojené zaměstnance?

Petr Hostek: V práci s lidskými zdroji se povedlo relativně bez velkých nepokojů uzavřít kolektivní smlouvu. Vznikla všeobecná dohoda na úpravách mezd jak středního, tak lékařského personálu. Minimálně na rok by v benešovské nemocnici měly být zažehnány problémy, které vyúsťují v pokračování akce Děkujeme, odcházíme. Podobný scénář nám v tuto chvíli nehrozí. Nemocnice je ekonomicky stabilizovaná. Bude-li akcionář Středočeský kraj nadále přívětivý, tak v regionu Benešovska bude zabezpečena zdravotnická péče minimálně na úrovni jako v minulých letech. 

Jiřina Fialová: Nemocnice se snaží vyjít zaměstnancům vstříc. Mají svoje jesličky pro děti a teď plánují mateřskou školku, aby maminky s třiletými dětmi nemusely zůstat doma.

O kolik se tedy platy zvýšily?

Petr Hostek: V porovnání se mzdami v roce 2013 došlo k navýšení o jeden a půl platu ročně. Mzdy jsou tak v porovnání s rokem 2013 jako by byl třináctý a ještě jeden půltý plat. Mzdy nedosahují ani padesáti procent celkových nákladů, což znamená, že nemocnice je velice dobře vedená. 

Dá se předpokládat další zvyšování odměn?

Oldřich Vytiska: V letošním roce již mzdy byly navýšeny, a to jak v dohodách o pracovních činnostech, tak i v tarifních platech. Navýšení proběhlo u lékařského a částečně i nelékařského personálu. Pokud se podaří veškeré dohody, které jsou přislíbeny od zdravotních pojišťoven, tak počítáme s další úpravou mezd v druhé polovině letošního roku.

Kolik zdravotníci v Benešově berou?

Oldřich Vytiska: V současné době je průměrný plat zdravotní sestry 27 tisíc, u lékařů kolem 67 tisíc. Navyšování se odvíjí od množství odsloužených směn a řady dalších věcí.

Máte dostatek personálu?

Oldřich Vytiska: K největším problémům patří nedostatek sester. Tým v nemocnici byl dobře sestavený a snaží se navzájem si pomáhat. Krizovou situaci kvůli dovoleným v letních měsících zvládneme, i když budeme muset částečně omezit provoz. Všeobecně v nemocnicích chybí některé lékařské profese. Například dětští psychiatři a další specializovaní lékaři si otevírají ambulantní ordinace sami, protože nepotřebují speciální vybavení. 

Jak Středočeský kraj podporuje svoji nemocnici v Benešově?

Jiřina Fialová: Mně je vytýkáno, že na benešovskou nemocnici myslím až moc. Nemocnice má dobré výsledky práce. Dáváme 15 milionů na nové CT, na digitalizaci 5,5 milionu, 15 milionů na výměnu zařízení pokojů. Na některých investicích se podílí nemocnice ze svých fondů. Líbí se mi, že postupují s rozmyslem a nekupují, co je zrovna napadne. 

 

 


Životní styl