Hygienici odhalili 130 nebezpečných výrobků

Kde všude číhají nebezpečné látky? Třeba právě v hračkách pro děti
 

Loni hygienici odhalili 74 nebezpečných výrobků, šlo nejen o kosmetiku, ale i výrobky pro děti a dětské hračky. Od ledna tohoto roku napočítali nebezpečných výrobků celkem 130.

„V loňském roce se jednalo o 26 kosmetických přípravků, 27 hraček, 18 předmětů určených pro styk s potravinami a 3 výrobky pro děti do 3 let. V letošním roce jsme frekvenci kontrol, mimo jiné díky nárůstu hlášení výskytu nebezpečných výrobků v rámci členských zemí EU, zvýšili a od ledna jsme nebezpečných výrobků odhalili již téměř 130,“ upřesňuje hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.  

Přehled nebezpečných výrobků za poslední roky

V řadě případů byl zjištěný zvýšený podíl potenciálně nebezpečných látek, nejčastěji byl zaznamenán zvýšený obsah ftalátů, tedy změkčovadel při výrobě plastu, které působí negativně na reprodukční orgány. Dále byly výrobky často nesprávně či klamavě označeny. Některé kosmetické výrobky postrádaly povinně uváděné informace, jako třeba údaje o výrobci nebo dovozci či seznam přísad.

Vyhlášené nebezpečné výrobky v letech

 

Jak se nebezpečných výrobků vyvarovat? 

Je nemožné, aby spotřebitel sám na první pohled odhalil konkrétní nebezpečnou látku ve výrobku, navíc pokud na výrobku ani tato látka není uvedena. Zákazník tak u podobných výrobků ztrácí možnost si sám obsah látek snadno překontrolovat. Pokud však na výrobku některé údaje chybí, je vhodné zvýšit pozornost. Nekupujte výrobek, pokud:

  • Není uvedený název a sídlo osoby, která výrobek uvádí na trh (dovozce, výrobce), vždy by tam měla být celá adresa.
  • České texty chybí anebo jsou uvedeny s mnoha chybami.
  • Výrobky jsou podobné nebo se jmenují podobně jako jiný známější výrobek.
  • Komestické výrobky jsou vybaveny značkou CE nebo symbolem hořlaviny. Ani jedno nemá v kosmetice své místo.
  • U kosmetiky není uvedená šarže výrobku. 

 

Další varovným signálem bývá nízká cena, která je v porovnání s běžnou cenou v obchodech neskutečně laciná. Dodržení legislativních limitů na bezpečnost výrobku však má určité finanční náklady, které se promítnou do ceny výrobku. Převážná většina nebezpečných výrobků byla nalezena v provozovnách, jako je večerka, tržnice, vše za xy Kč a podobně. Posoudit náležitosti související s prodejem může zákazník také na základě vystaveného paragonu.