Melanom je boj o čas. Nepodceňujte prevenci, varuje dermatoložka

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
 

Melanom je méně častý druh rakoviny kůže, ale umírá na něj nejvíce lidí. Jaké způsoby vyšetření, prevence a léčby nabízí současná věda?

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA, se narodila 2. 1. 1959 v Žatci. Vystudovala  Gymnázium v Poděbradech a 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Titulu profesor dermatovenerologie dosáhla v roce 2004. Od téhož roku je přednostkou Dermatovenerologické kliniky UK 2. LF a FN Na Bulovce.

"Počet pacientů s melanomem roste celosvětově, za 10 let se dvojnásobí. V České republice je maligní melanom ročně diagnostikován u 13 ze 100 tisíc lidí," varuje přednostka Dermatovenerologické kliniky Nemocnice na Bulovce profesorka Jana Hercogová, podle které se nebezpečné melanomy a prevenci před nimi týká každého z nás.

Existuje screening či jiný preventivní program?

O prevenci vzniku kožních nádorů včetně melanomu se snaží dermatologové v Česku aktivně od roku 2000. Tehdy byla na půdě Evropské akademie dermatologie a venerologie iniciována aktivita nazvaná "Evropský den melanomu", a protože jsem tehdy byla členkou výkonného výboru této největší evropské odborné organizace kožních lékařů, začala jsem pořádat tuto akci i u nás. Jedná se o nabídku preventivního vyšetření kůže v ordinacích dermatologů, tedy nikoli ve stanech na náměstích. Při vyšetření pacienta ve zdravotnickém zařízení je možné okamžitě eventuální přítomný kožní problém i řešit. Prakticky to probíhá tak, že dermatologové se dobrovolně přihlásí, že jeden den v roce, obvykle první květnové pondělí, budou vyšetřovat naše spoluobčany bez nároku na odměnu (nevykazuje se k úhradě zdravotním pojišťovnám, pokud lékař neobjeví kožní problém). Za 16 ročníků jsme v přibližně 150 ambulancích v celé zemi vyšetřili na 60 tisíc spoluobčanů a léčili přes 500 kožních nádorů. Akci pořádá každoročně Česká akademie dermatovenerologie.

Víte, že karcinom kůže je vůbec nejčastější formou rakoviny?
Více v článku: Středočeši nejčastěji trpí rakovinou kůže

Plošný screening se tedy neprovádí?

Je škoda, že preventivní vyšetření kůže není součástí onkologické prevence, kterou hradí zdravotní pojišťovny u jiných diagnóz (adresné zvaní pacientů). Přitom odhalit kožní nádor je mnohem jednodušší a levnější než nalézt nádor vnitřního orgánu. Přitom důsledky mohou být stejně závažné. Preventivní vyšetření by měl ideálně podstoupit každý mladý člověk, aby se alespoň od kožního lékaře dozvěděl, zda patří do rizikové skupiny. Vyšetření hradí zdravotní pojišťovny.

Preventivní vyšetření spočívá v tom, že kožní lékař nejprve prohlédne kůži pacienta. V případě podezření použije dermatoskop a nález může ještě zaslat na histologický rozbor.

Kdo by měl podstoupit preventivní vyšetření?

Rizikovými osobami pro vznik kožních maligních nádorů jsou lidé, u kterých se kožní nádor vyskytnul v rodině, u nich samotných, lidé se světlou pletí, s mnohočetnými pigmentovými a atypickými znaménky, pacienti léčení imunosupresivy (nejohroženější jsou nemocní po transplantaci orgánů). To, zda má konkrétní osoba riziko vzniku kožního zhoubného nádoru, určí dermatolog vyšetřením kůže.

Jaká je úspěšnost léčby ve vašem zařízení?

Úspěšnost léčby melanomu a dalších kožních nádorů závisí ne na typu zařízení, ale na tom, kdy pacient přijde. Pokud přijde včas, vyléčíme každého. Pokud přijde ve fázi pokročilejší, máme možnost léčit všemi dnes známými metodami. V takovém případě o volbě léčebného postupu rozhoduje mezioborový tým (dermatolog, onkolog, plastický chirurg, patolog), který se pravidelně schází 2x týdně na naší klinice.

Jak léčba probíhá?

Základní metodou léčby melanomu i dalších kožních nádorů je chirurgické odstranění nádoru. V případě zasažení spádových mízních uzlin se odstraňují i tyto, v případě metastáz se volí celková léčba, dnes pomocí biologických preparátů na základě podrobného vyšetření typu nádoru a celkového zdravotního stavu pacienta.

Jaká je historie léčby melanomů na Bulovce?

Kožní pavilon na Bulovce byl otevřen v roce 1937, od jeho počátku můžeme dokumentovat péči o nemocné s melanomem. Mezioborová komise (tzv. melanomová komise) začala oficiálně pracovat v roce 1956.

Pro jakou spádovou oblast funguje léčba melanomů na Bulovce?

Kožní klinika v Nemocnic Na Bulovce poskytuje péči o pacienty Prahy 7, 8, 9, okresů na východ a sever od Prahy, dále máme detašované pracoviště v Thomayerově nemocnici a naši lékaři se ambulantně starají také o pacienty IKEM Praha (máme ambulanci pro nemocné po transplantaci orgánů). Navíc jsme konziliárním pracovištěm pro celou republiku, protože pacient má svobodnou volbu lékaře.