Staň se hrdinou. Daruj krev!

Chodit na pravidelné krevní testy je důležité
Krevní elementy

Čtyři až šest litrů krve v našem těle pomáhá přenášet kyslík a oxid uhličitý, ale i důležité živiny, vitamíny, hormony nebo enzymy. 14. června je světový den dárců krve. A co vy, už jste darovali?

reklama
Světovým dnem dárců krve je 14. červen, kdy připomínáme ty z nás, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. Motto letošního Světového dne zní Každý dárce krve je hrdina. (Zdroj: Český Červený kříž)

Když se člověk narodí, má v sobě jen hrníček krve. Oběhová soustava člověka je rozdělena na velký tělní a malý plicní krevní oběh. Krev proudící cévami přináší kyslík a živiny k orgánům a tkáním a současně odvádí oxid uhličitý. Rovněž po těle rozvádí hormony, zajišťuje termoregulaci a udržuje chemickou rovnováhu.  

Krev tvoří plazma a krevní elementy. Krevní plazma představuje 55 % krve v našem těle a z 90 % ji tvoří voda. Její součástí jsou ale také další bílkoviny a anorganické látky jako sodík, draslík či vápník. Krevní elementy jsou červené a bílé krvinky a krevní destičky, které se tvoří v kostní dřeni.

Červené krvinky mají hlavní roli při dýchaní a výměně plynů. Bílé krvinky přispívají k funkci imunitního systému. Krevní destičky zajišťují správnou srážlivost krve a pomáhají zabránit vzniku zánětu.

Kde můžete darovat ve Středočeském kraji: 
Městská nemocnice Městec Králové 
Oblastní nemocnice Příbram 
Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Oblastní nemocnice Kladno 
Oblastní nemocnice Kolín 
Nemocnice Hořovice

Kde můžete darovat v Praze:
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PRaha 10
Ikem Praha 4
Thomayerova nemocnice Praha 4
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Praha 2
Ústřední vojenská nemocnice Praha 6
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 2

Krev se může potýkat s řadou onemocnění. Nesmí téct ani příliš rychle, ani příliš pomalu. „Lidé běžně hematologii nenavštěvují, proto je důležité, aby využívali pravidelných preventivních prohlídek u praktického lékaře, který pečuje o jejich celostní zdraví a v případě podezření může pacienta předat k nám na oddělení,“ říká prof. MUDr. Cetkovský, Ph.D., MBA.

Nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře má každý jednou za dva roky. „Pravidelné preventivní prohlídky dávají praktickému lékaři příležitost komplexně zhodnotit stav pacienta a působit na něj ve smyslu péče o zdraví. Umožňují zachytit i příznaky hematologických onemocnění, odhalit je rozborem krve a pacienta následně předat do péče hematologů,“ vysvětluje doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., vedoucí Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze.

Zvýšeným krevním tlakem trpí 35 % české populace ve věku 25–64 let. „U osob léčených pro hypertenzi, tedy pro zvýšený krevní tlak, se doporučuje jednou ročně provést krevní odběry včetně kontroly krevního obrazu i vyšetření moče. To umožní lékaři odhalit i jiné případné nesrovnalosti," doplňuje MUDr. Igor Karen, praktický lékař z Benátek nad Jizerou.

 

reklama
#krev #transfuzní stanice #dárci krve

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.