Monogamní vztah od rakoviny děložního čípku neochrání. Kdy a kde hrozí nákaza, vysvětluje lékař

Za nejrizikovější jsou považovány typy HPV16 a HPV18, které způsobují až 70 % případů rakoviny děložního čípku
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

Obáváme se rakoviny, přesto ale věříme, že se právě nám vyhne! Pacientky, které se s touto nemocí léčí, a zejména jejich lékaři, však dobře vědí, že včasná diagnóza a hlavně rychlé zahájení léčby hraje u nádorových onemocnění zásadní roli. Vyhýbat se záměrně testům, případně jim nepřikládat patřičnou důležitost je tedy přinejmenším krátkozraké.

HPV DNA test detekuje v organismu přítomnost lidského papilomaviru (HPV). Tento pohlavně přenosný virus stojí za vývojem genitálních bradavic, ale především buněčných abnormit na děložním čípku, jež se později mohou vyvinout až v rakovinu.

Infekce HPV je velmi častá. „Přestože se jí většina infikovaných díky vlastnímu imunitnímu systému zbaví, je možné se ještě před zahájením sexuálního života nákazy zcela vyvarovat, a navíc se později na její přítomnost v těle nechat testovat, a mít tak případné riziko nádorového onemocnění včas pod kontrolou,“ říká prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty v Praze.

Proč se nechat testovat na HPV?

Mnoho žen se domnívá, že pokud žijí dlouhodobě v monogamním vztahu, nákaza lidským papilomavirem se jich netýká. Opak je ale pravdou. Infekce a následný rozvoj nádorového bujení v organismu může trvat několik let, a hlavně obvykle probíhá zcela bez bolestí, výtoků či jiných viditelných projevů. Běžnou praxí navíc je, že test na HPV je ženám prováděn jen v případě cytologického nálezu, eventuálně na výslovné vyžádání pacientky.“

Cytologie sama o sobě však nestačí. Pravdou totiž je, že cytologie, která se provádí během pravidelných preventivních návštěv u gynekologa, odhaluje až abnormální buňky vzniklé následkem infekce, tedy možné nádorové bujení detekuje až velmi pozdě. „Kromě toho samotný cytologický stěr není diagnózou, pouze varovným znakem naznačujícím pravděpodobnost změn na děložním čípku,“ vysvětluje Sláma a dodává: „Jeho přesnost není ani v nejlepších laboratořích 100 %. U části žen je proto jeho výsledek značně odlišný od reálného nálezu.“

Můžete se lépe rozhodovat

To dokazují i výsledky studie LIBUSE (jejímž hlavním cílem bylo zmapování výskytu nejagresivnějších genotypů viru HPV 16 a HPV 18 ve zdravé české populaci žen ve věku 30–60 let), z nichž jeden přinesl vysloveně šokující závěr: u poloviny ze 180 žen, u nichž byla prokázána přítomnost HPV, byla cytologie negativní.

„Oproti tomu test na přítomnost HPV dokáže rozpoznat přítomnost lidského papilomaviru ještě dříve, dokonce ještě před rozvojem přednádorového stavu. HPV test je totiž v průměru o 35 % citlivější než cytologický stěr. Vědět o přítomnosti HPV ve vašem těle má jednoznačnou výhodu v tom, že se vy a váš lékař můžete lépe rozhodovat o dalších krocích v péči o vaše zdraví. Přičemž tyto kroky mohou zahrnovat buď pouze následné pravidelné sledování a testování, nebo přímo léčbu předrakovinových změn.“

Jak se orientovat ve výsledcích testu?

Test na HPV se obvykle provádí identicky jako cytologické vyšetření. Dokonce jej lze provést ze stejného vzorku stěru z děložního hrdla, případně lékař odebere vzorky dva.

  • Pozitivní výsledek na HPV: tento výsledek znamená, že se ve vašem organismu nachází vysoce rizikový lidský papilomavirus, který může způsobit rozvoj nádoru děložního čípku. Neznamená to ale, že již máte rakovinu! „Vývoj změn od získání infekce až k rakovině trvá několik let, obvykle 10 i více. Jde však bezesporu o varovný signál. V takové situaci je na lékaři, aby zjistil, zda je infekce pouze přítomna a dále postačuje sledování, nebo bude nutná léčba.“ Pro stanovení dalšího postupu proto může být doporučeno některé z dalších vyšetření:
  • Návštěva specialisty: Pokud jsou výsledky HPV testu pozitivní, lékař vás obvykle pošle ke specialistovi na tzv. expertní kolposkopii.
  • Kolposkopie: Při tomto vyšetření lékař prohlédne děložní čípek speciálním zvětšovací přístrojem – kolposkopem a aktivně pátrá po viditelných změnách, které signalizují přítomnost přednádorového procesu.
  • Biopsie: Lékař odebere vzorek tkáně děložního čípku z nejvíce podezřelých míst a odešle je na histologické vyšetření, které tkáň dokonale vyšetří pod mikroskopem.
  • Odstranění přednádorových změn: V případě, že je potvrzen nález závažných přednádorových změn, navrhne lékař jejich ošetření jako prevenci před rozvojem rakoviny děložního čípku. Ošetření spočívá v malém chirurgickém zákroku označovaném jako konizace děložního čípku.
  • Negativní výsledek na HPV: záporný výsledek jednoduše znamená, že přítomnost HPV ve vašem organismu nebyla zjištěna. „Není důvod k podrobnějším vyšetřením a lékař vám doporučí, ať se dostavíte za rok na běžnou preventivní gynekologickou prohlídku. Jde navíc o informaci, která přináší velmi významné uklidnění, protože předjímá, že riziko rozvoje rakoviny děložního čípku je dlouhodobě mizivé.“

Jak je možné se nakazit HPV?

HPV se šíří hlavně přímým kontaktem pokožky během vaginálního, orálního nebo análního pohlavního styku: „Šance na nepohlavní nákazu při dodržování běžných hygienických pravidel je prakticky vyloučena a i při hrubém hygienickém excesu je riziko přenosu nákazy velmi kontroverzní. Pro rozvoj infekce je totiž třeba dostatečná virová nálož a také určitá doba, po kterou je člověk vystaven infekci,“ říká profesor Sláma.

K přenosu proto dochází téměř výhradně při intimním kontaktu, třebaže není nezbytný pohlavní styk. „Postačí přenos prsty, třením apod. Přežívání viru mimo tělo je v řádu minut až desítek minut. Lépe se mu daří ve vlhku, tj. například je-li ruka kontaminována výtokem či hlenem z děložního čípku,“ popisuje možnosti nákazy prof. Sláma. Ačkoli se může HPV nakazit kdokoli, obvykle se výskyt lidského papilomaviru objevuje u jedinců, kteří mají více partnerů. Přenos z matky na novorozence je velmi vzácný, ale může k němu dojít.

Zdroje: redakce, prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., mojemedicina.cz

KAM DÁL: Rakovina v ústech může připomínat záněty. Netýká se jen kuřáků, říká lékař.

Klíčová slova: