Sestřičky budeme mít vzdělanější. Vláda schválila návrh zákona

 

Vláda schválila návrh zákona o vzdělávání zdravotních sester. Nový zákon umožní sestřičkám například rozšířit odbornou způsobilost a vykonávat povolání praktické sestry bez odborného dohledu.

Návrh zákona č. 96 o vzdělávání zdravotních sester schválila vláda 27. června. „Cílem našeho návrhu je umožnit stabilizaci systému kvalifikačního vzdělávání při zachování jeho kvality, a to především u ošetřovatelských profesí všeobecné sestry, dětské sestry a praktické sestry neboli zdravotnického asistenta. To vše samozřejmě v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví,“ sdělil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

 

Nový zákon by měl pracovníkům zdravotnictví umožnit získat odbornou způsobilost pro výkon povolání všeobecné sestry formou zkráceného studia na vyšších odborných školách, zdravotnického asistenta/praktické sestry, porodní asistentky či zdravotnického záchranáře. Dále také umožnit vykonávat povolání praktické sestry (dosud zdravotnický asistent) bez odborného dohledu, což usnadní začlenění absolventů tohoto oboru do pracovních týmů v praxi.

 

Uplatnit některá zdravotnická povolání bude nyní možné i v dalších obdobných povoláních, například zdravotnický záchranář nebo řidič vozidla zdravotnické záchranné služby budou na základě svého vzdělání způsobilí k výkonu povolání řidiče dopravní zdravotní služby. Bonusem nového zákona bude zrušení kreditního systému, který dosud sloužil ke kontrole celoživotního vzdělávání, neboť se ukázal jako neefektivní. 

 


Životní styl

Zdraví