Ještě nyní můžete změnit zdravotní pojišťovnu na rok 2016

 

Přeregistrace se provádí pro následující kalendářní pololetí a musí o ni být zažádáno nejméně tři měsíce před změnou. O přeregistraci s účinností od 1. 1. 2016 tak můžete žádat ještě do konce září. Přihlášku je možno podat pouze jednu v kalendářním roce.

 "Pojištěnci, kteří nevyužili nebo nestihli dosavadní přehlašovací termín do 30. 6. 2015 a přeregistrovat by se ještě chtěli, mohou podat přihlášku ještě nyní do 30. 9. a přeregistrováni k nové pojišťovně budou k 1. 1. 2016. Tedy stejně jako ti, kteří podle dosavadního znění zákona podali přihlášku 6 měsíců předem," sdělil tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Pokud jste se přeregistrovali do 30. 6. 2015 k jiné pojišťovně, stanete se jejím pojištěncem ke dni 1. 1. 2016.

 Přeregistrace je možná ve dvou termínech během roku - ve dvou kalendářních pololetí.

Přihlášku musíte podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Děti se stávají dnem narození pojištěncem pojišťovny své matky, nebo nově otce, pokud matka není účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění. Přehlásit ho zákonný zástupce může po přidělení rodného čísla dítěti, a to k 1. dni kalendářního pololetí.

 

 

 

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru