Hlavní hygienik: Nákaza od uprchlíků nehrozí

Budova ministerstva zdravotnictví na Palackého náměstí v Praze
 

„V souvislosti s uprchlickou krizí v tuto chvíli občanům na území České republiky nehrozí žádné zdravotní nebezpečí spojené s exotickými infekčními nemocemi,“ uvedl Hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Systém EPIDAT slouží k zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v České republice. Hlášení infekčních nemocí je základem pro místní, regionální, národní a nadnárodní kontrolu šíření infekčních nemocí i pro hlášení infekcí z České republiky do Společenství EU a Světové zdravotnické organizaci. (Státní zdravotní ústav)

Podle hlášení ze všech zdravotnických zařízení v ČR o výskytu infekčních nemocí v systému Epidat je epidemiologická situace v České republice naprosto stabilní.

Hygienici mají aktuální informace o případných rizicích souvisejících s uprchlickou krizí od  Světové zdravotnické organizace a Evropské komise. Orgány ochrany veřejného zdraví průběžně monitorují vývoj epidemiologické situace v ČR.

Pracovníci hygienické služby pravidelně zajišťují odběry vzorků odpadních vod na detekci poliovirů, které jsou původci obrny. Ani v tomto ohledu není zaznamenán žádný výskyt nebezpečí.


Životní styl

Zdraví

Hobby