Asertivita není věda, ve vyšším věku je to nutnost

Metoda zaseknuté gramodesky se v praxi osvědčuje
 

Když téměř na beton víte, že vás okolí využívá, braňte se. Naučte se už konečně říkat NE. Ale říkejte to zdvořile a s úsměvem.

Jen vy zodpovídáte za sebe sami a máte právo posuzovat své myšlení a jednání, ale – přebíráte za ně odpovědnost, a také za to, jaké důsledky vám toto chování přinese. Jedna věc je vyhovět přáním a požadavkům rodiny, přátel, spolupracovníků (u šéfů je to přece jen trochu jinak), druhá věc je nechávat se soustavně – chytrým jednáním a nenápadným ovlivňováním od okolí – vmanipulovat do jednání, které jdou proti vašemu názoru, přesvědčení a proti tomu, co chceme.

O asertivitě existuje řada odborných i populárně-odborných publikací, v nichž se o tom dozvíte víc. Základní pravidla, nad nimiž se vyplatí zamyslet, jsou následující:

Asertivní práva

Máte právo soudit své vlastní pocity, chování a skutky, zároveň ale za ně berete odpovědnost.

Máte právo neposkytovat žádná zdůvodnění nebo omluvy jako obhajobu svého jednání.

Máte právo posoudit, zda jste zodpovědní za nalezení problémů ostatních.

Máte právo změnit názor.

Máte právo dělat chyby, ale opět – musíte za ně nést zodpovědnost.

Máte právo být nezávislí na přátelství druhých.

Máte právo říci „tomu nerozumím“ nebo „nevím“.

Máte dokonce právo říci „je mi to jedno“.

A k těm šéfům – někdy se vyplatí říci jim, že pracujete hodně za málo peněz, ovšem většinou můžete tvrdě narazit. Takže předem raději přemýšlejte…

Metoda zaseknuté gramodesky

Asertivita se dá naučit, pokud máte dostatek vytrvalosti. Možná jste už slyšeli o jedné z metod – říká se jí metoda zaseknuté gramodesky, kdy vytrvalým, zdvořilým a důrazným způsobem trváte na svých právech a svém požadavku. Pokud je oprávněný.