Jak se bránit špatné léčbě?

 

Pacientům, kteří se cítí poškozeni postupem lékařů, pomáhá kancelář Ombudsmana pro zdraví.

Může se člověk postavit lékaři, když se jím cítí poškozen?

Lékař má zákonem danou povinnost léčit pacienta lege artis. To znamená v souladu s nejnovějšími postupy lékařské vědy s ohledem na individuální stav pacienta úměrně s prostředím a prostředky, které jsou momentálně k dispozici. Pokud je tento postup nedodržen, má každý pacient právo volit různé právní způsoby obrany.

Komu si může stěžovat?

První bývá stížnost k vedení poskytovatele zdravotních služeb, který je provedl. Pacientovi by se mělo do 30 dnů dostat odpovědi o tom, jaká nápravná opatření byla přijata či zda je stížnost odmítnuta jako neopodstatněná.

Pokud pacient není spokojen s vyřízením stížnosti, může podat stížnost správnímu orgánu, který udělil poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tím jsou zpravidla krajské úřady či ministerstvo zdravotnictví. I tato stížnost musí být vyřízena do 30 dnů.

Souběžně může pacient podat na konkrétního lékaře, který podle něj nepostupoval správně, stížnost k České lékařské komoře. Čekání na odpověď vyžaduje trpělivost, dočkat se jí může i po více než půl roce. Komora může uložit lékaři napomenutí, pokutu nebo v jej krajním případě vyloučit, k tomu ale v praxi nedochází často.

O případu, kdy si pacient stěžuje na nesprávnou léčbu, jsme psali v článku:                    Pod zdravotnickým dohledem přechodila těžký zápal plic

Co když došlo k újmě na zdraví?

 Pacient se může domáhat odškodnění za škodu na zdraví způsobenou nesprávným postupem lékařů. V případě, že poskytovatel zdravotních služeb svůj omyl uzná, lze jednat o způsobu a výši odškodnění. Pokud se nelze domluvit, je jedinou možností podání občanskoprávní žaloby k soudu. Před soudem je nutno doložit, že došlo k porušení zákona, že vznikla škoda, a že je zde příčinná souvislost mezi vznikem škody a nezákonným postupem.

Kde hledat pomoc?

Na stránkách Kanceláře Ombudsmana pro zdraví (www.ombudsmanprozdravi.cz) lze najít vzory pro podání stížností a základní informace o právech pacientů. Každému však rádi individuálně poradíme na základě podnětu podaného prostřednictvím formuláře.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru