Středočeský kraj podpoří pomoc drogově závislým

Centrum primární prevence Magdalena o.p.s. v ulici Na Bezděkově 2004 v Benešově
 

Středočeský kraj přidělí dotaci dva miliony korun čtyřem neziskovým organizacím na poskytování adiktologických služeb. 

Adiktologie je věda, zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými souvislostmi. (Wikipedia)

Udělení dotace a návrh veřejnoprávní smlouvy pro čtyři středočeské neziskové organizace, které služby uživatelům návykových látek včetně alkoholu a tabáku či závislým a patologickým hráčům nabízejí, schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje 22. září.

Osvědčená čtyřka

„Smlouvy podepíši stejně jako loni s obecně prospěšnými společnostmi Semiramis, Prostor plus, Magdaléna a Laxus, které se v této potřebné činnosti dobře osvědčily,“ uvedl hejtman Miloš Petera. „Společnost Laxus na svou činnost dostane 392 689 korun, Magdaléna 708 000 korun, Prostor plus 397 108 korun a Semiramis 502 203 korun,“ upřesnila radní pro oblast sociálních věcí Emilie Třísková. 

Pomoc závislým i jejich blízkým

Tyto neziskové organizace provozují především kontaktní centra, odborné sociální poradenství, terénní programy, terapie a služby následné péče. Věnují se nejen závislým lidem, ale  jejich klienty i jejich rodinní příslušníci a celé jejich sociální okolí. 


Hobby