Jak se daří vašim střevům?

Stan kampaně Rok prevence
 

Nechat si od lékařů zkotrolovat svá střeva měli možnost příchozí do stanu v rámci kampaně Rok prevence. Češi přitom patří ve výskytu rakoviny tlustého střeva ke světovým rekordmanům.

 Rok prevence je osvětová kampaň Všeobecné fakultní nemocnice, která se každý měsíc zaměřuje na jednu zdravotní oblast. Více informací naleznete na www.rokprevence.cz.

Prevence a včasná léčba

V Česku trpí kolorektálním karcinomem 63 ze 100 tisíc žen a 95 ze 100 tisíc mužů. Rizikové faktory jsou obezita, kouření, konzumace většího množství alkoholu, úprava jídla a celková skladba jídelníčku. „Závažnou, nemoc představují i idiopatické střevní záněty. Jedná se o nemoci, u kterých zatím přesně neznáme příčinu vzniku, patří sem Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida. V současnosti však již existuje účinná léčba, a čím dříve se zahájí, tím lépe pro pacienta,“ upozorňuje MUDr. Karel Lukáš, CSc., primář IV. interní kliniky – kliniky gastroenterologie a hepatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Obří střevo a testování stolice

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se při kampani Rok prevence v říjnu zaměřila na nemoci trávicího traktu. V úterý 20. října Karlově náměstí před Fakultní poliklinikou si mohli návštěvníci projít maketou střeva a s lékaři konzultovat své potíže. Zájemci také obdrželi kazetky na odběr stolice s návodem na použití, které mohou odevzdat k testování v Odběrovém centru, Karlovo náměstí 32, Praha 2.

Neslavní rekordmani

„Je známé, že Česká republika drží prvenství ve výskytu karcinomu střev. Přitom dietní návyky a životní styl mají podle dostupných údajů vliv na vznik této nemoci ze 70-80 %. Proto považujeme za důležité na to veřejnost upozornit a podpořit je v rozhodnutí, aby vyšetření podstoupili,“ doplňuje ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru