Ministr chce více represe proti psychicky nemocným

Maskot psychiatrické léčebny v Bohnicích
 

Psychiatři by museli hlásit policii, pokud se jejich pacienti nedostavují k soudem nařízené léčbě.  Podle nevládních organizací však potřebují spíše pomoc.

Ministr proti "psychicky narušeným jedincům"

„Uplynul rok od tragédie ve Žďáru nad Sázavou a já chci ujistit veřejnost, že nezůstáváme lhostejní a faktickými kroky se snažíme o změnu systému ochrany obyvatel před možným nebezpečím, které mohou znamenat psychicky narušení jedinci. Konkrétně jde z naší strany v tuto chvíli o tři opatření. Úhradová vyhláška pro rok 2016 je změněna tak, aby sejmula z lékařů pečujících o pacienty se soudně  nařízenou ochrannou léčbou zátěž v podobě obav z přečerpání limitů zdravotních pojišťoven. Dále změnou zákona o specifických zdravotních službách chceme zajistit, aby lékaři povinně hlásili policii, a nejen soudům, jako tomu bylo doposud, pokud se psychicky nemocný pacient nedostaví k nařízené léčbě. Povinnost nahlásit tento fakt nejpozději do 24 hodin policii přinese nepochybně zvýšení ochrany obyvatel. Dlouhodobě pak pracujeme na reformě psychiatrické péče, která v podobě Center duševního zdraví přenese léčbu blíže pacientům, do terénu,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. 

V současné společnosti je těžké přijmout léčbu

"Je jistě správné, že se ministerstvo zdravotnictví snaží reagovat na nedostatky stávajícího systému,  nicméně je nezbytné se zamýšlet a legislativně reagovat nejen dalšími opatřeními, represí a zvýšením „ochrany společnosti“, ale také se cíleně a efektivně zaměřit na podporu a pomoc osobám, které duševním onemocněním trpí. Duševní nemoc je obrovské stigma, reakce okolí jsou bohužel většinou negativní a pro pacienty je tak velmi těžké nemoc přiznat (sobě i okolí), nastoupit léčbu a naučit se s nemocí žít a fungovat v běžném životě, nicméně Jde to. Ale bez podpory státu a společnosti a mnohem hůř," komentovala zprávu  Eva Hrubá, ředitelka České asociace pro psychické zdraví.