Poradíme vám: Kde reklamovat zboží, když prodejce zanikne?

Reklamace musí být vyřízena a vy své peníze dostanete
 

Obchod nebo prodejní řetězec oznámí ukončení činnosti, odchod z ČR nebo zkrachuje. U nás to není neobvyklá situace. Kdo převezme jeho závazky? 

Vždy záleží na tom, o jaký typ odchodu z trhu se jedná. V nedávné době oznámil odchod z českého trhu například řetězec hobby marketů Baumax; spotřebitelům sdělil, ať reklamace uplatňují do uzavření provozoven.

Pokud se týká například Baumaxu, jde o velkoprodejny na okraji Prahy 9 a 5, a také například v Kladně. Většinu prodejen této značky převezme polský řetězec Merkury market nebo OBI.)

Co když už je skoro pozdě

Co ale s věcmi, které se rozbijí později? „Prodejce odpovídá za své závazky, dokud trvají a sám existuje,“ říká Miloš Borovička, právní poradce dTestu, a dodává: „Pro spotřebitele je to sice komplikovanější, ale stále může reklamovat například na adrese sídla společnosti. Tam ale na rozdíl od provozovny nemusí být vždy pracovník, který je povinen reklamaci přijmout a sepsat protokol.“ Sídlo navíc k určitým typům reklamací nemusí být ani uzpůsobeno, čímž se reklamace rovněž komplikují. Pokud prodejce informaci, kde lze reklamaci uplatnit, nesdělí správně, může od České obchodní inspekce dostat až tří milionovou pokutu.

Poradíme vám i jinak: Obětem domácího násilí pomáhají...

                                     Jakou formu přivýdělku zvolit

Lhůta 30 dnů platí

Reklamaci ani není třeba uplatňovat osobně, zákon to nevyžaduje: „Stačí poslat e-mail nebo dopis, popsat vady, přiložit fotografie a vyzvat společnost, ať zákazníkovi sdělí, kam má zboží přivézt,“ vysvětluje Miloš Borovička, a radí následující: „Pokud se neozvou, běží třicetidenní lhůta na vyřízení, po jejímž uplynutí má zákazník právo odstoupit od smlouvy.“

Pokud ale obchodník vyzve spotřebitele, aby věc poslal k vyřízení reklamace, lhůta neběží a zákazník musí dopravit vadné zboží k obchodníkovi. Má pak samozřejmě po úspěšné reklamaci právo, aby mu byly proplaceny náklady, které v souvislosti s reklamací vynaložil.

Jak je to při zániku společnosti

Jiná situace nastává při zániku společnosti. Záleží na tom, jak k němu konkrétně dojde. Obvyklé dojde k tomu, že jedna společnost koupí druhou a tzv. fúzují. Pak závazky původní společnosti většinou přechází na novou jako na právního nástupce. Věřitelé, tedy i zákazníci, nesmí být změnou vlastnických vztahů dotčeni.

Nejhorší variantou pro spotřebitele je krach a insolvenční řízení. Nárok na opravu zboží či vrácení peněz sice teoreticky existuje, ale v praxi spotřebiteli přinese víc starostí než užitku. Podobné je to v případě, že společnost zanikne likvidací.

Poradíme vám i jinak: Trpíte snydromem vyhoření?

Napište nám, jaké jste měli problémy s reklamacemi. Vaše příspěvky rádi uveřejníme.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru