Studovat se dá i virtuálně

Mnohé z nás baví učit se něco nového celý život
 

Pokrok nezastavíme! Studovat můžeme i v případě, že nechceme nebo nemůžeme dojíždět na některou z vysokých škol. Virtuální Univerzity třetího věku už u nás existují řadu let.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jednou z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Umožňuje všem zájemcům v České republice studium Univerzity 3. věku, a to bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání.

(Přečtěte si také: Muži moc nestudují, není to trochu ostuda?)

 

Nemůžete jezdit přímo do sídla fakulty? Nevadí!

Mnozí ze zájemců o tento typ studia by se této prezenční formy nemohl z různých důvodů – vzdálenost od místa bydliště, zdravotní důvody, finanční náročnost na dopravu, nedostatek času - nemohli zúčastňovat.

 

Jak situaci vyřešit

Zájemce se přihlásí v konzultačním středisku, které je pro něj dostupné. (Seznam všech konzultačních středisek v jednotlivých regionech je uveden na webových stránkách e-senior.cz). Posluchač potom navštěvuje společné videopřednášky ve vybraném konzultačním středisku.

  • pro každý semestr si posluchači v daném konzultačním středisku společně volí téma ze seznamu nabízených kurzů
  • výuka v konzultačním středisku probíhá podobně jako v ostatních prezenčních formách, tedy jednou za 14 dní
  • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
  • výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
  • po každé přednášce student vyplní test a na konci semestru vyplní závěrečný test

 

Z našeho okolí:

VU3V v Berouně bude mít poslední letošní setkání 8. prosince a závěrčný seminář v lednu příštího roku. Jejich téma bylo také velmi zajímavé – Život a dílo Michelangela Buonarroti.

Fotoreportér ruší, ale zájem ve tvářích posluchaček je evidentní
V Berouně studují posluchači zajímavé téma