Počet nemocných rakovinou prostaty za tři roky stoupl o 35 %

Zleva: Doc. Ladislav Dušek, Prof. Marek Babjuk, Doc. Roman Zachoval
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Podle průzkumu STEM/MARK má 88 % české populace pouze povrchní nebo žádnou znalost o prevenci a léčbě rakoviny prostaty. Přinášíme vám informace od předních odborníků.

Více pacientů a méně urologů

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. předseda České urologické společnosti upozorňuje, že v roce 2020 se očekává 80 000 mužů v ČR, kteří budou žít s rakovinou prostaty. V prevenci a léčbě má podle něho velký  podíl urolog. Jde o záchyt a diagnostiku onemocnění, operační a hormonální léčbu, léčba komplikací a sledování pacientů. Jenom část případů řeší onkologové. Populace urologů přitom stárne a část mizí v zahraničí. Tragická je prý situace odborných zdravotních sester.

Šance na přežití vyžaduje včasný záchyt

Přesto je kvalita péče v České republice o pacienty s nádorem prostaty na vynikající úrovni. Jsme na 23 místě (čím výše, tím hůře) v úmrtnosti v Evropě. "Zlepšuje se délka přežití pacientů, což je velký úspěch celého systému léčby.  Ve včasných stádiích je 100 % šance na přežití," říká Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. 

Nemoc nejen starých mužů

Ročně v ČR umírá na rakovinu prostaty kolem patnácti set mužů. Tato diagnóza je druhá nejčastějším nádorovým onemocnněním u mužů. Věk pacientů je ve 14 % pod 60 %, nejčastěji ve věku 65-69 let věku. Přibývá nádorů u nižších věkových kategorií. Čtvrtina pacientů je stále zachycována v pozdních stádiích, kdy je již velmi těžká léčba. Rakovina prostaty je naštěstí jedno z pomalejších nádorových onemocnění. Operace jednoznačně prodlužuje přežití a zabraňuje metastázám. 

Urologové chtějí osvětu

"Péče je v ČR na vynikající úrovni, ale stále  je prostor na zlepšení. Zvýšení infomovanosti české veřejnosti o rakovině prostaty je naším velkým cílem do budoucna," uvedl Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. sekretář České urologické společnosti. Této zákeřné nemoci lze zatím předejít pouze včasným preventivním vyšetřením, které zvyšuje šanci na uzdravení. Je tedy dobře, že iniciativy jako je Movember a další informační programy i v našem prostředí působí, a to především v osvětové oblasti.

O projektu Movember jsme psali: Kampaň pro prevenci rakoviny v policejním stylu

 


Životní styl

Hobby