Jak dlouho platí lékařský předpis na léky?

Běžný lékařský recept platí dva týdny od vystavení
 

Po jakou dobu si můžete na recept vyzvednout v lékárně léčivý přípravek nám vysvětlil tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Recept na léčivé přípravky obvykle platí čtrnáct kalendářních dnů od vystavení receptu. Lékař může uvést i jinou dobu platnosti, nejdéle však 1 rok.

Zubní pohotovost jenom den

Nejkratší dobu platí recept vystavený lékařskou pohotovostní službou nebo pohotovostní službou v oboru zubního lékařství. Platí jen jeden den, nejdéle do konce následujícího dne po jeho vystavení. Jeden den také platí recept označený Neodkladná péče nebo Akutní péče. 

Antibiotika pět dnů

Recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí pět kalendářních dnů  (pokud nejde o léčivé přípravky na místní použití).

Opakovací recept

Takzvaný opakovací recept platí po vystavení 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok. Lékař zde musí uvést  pokyn k opakování výdeje (obvykle latinským "repetatur") a číslicí i slovy údaj o celkovém počtu výdejů. Lékárník vyznačí každý výdej na receptu razítkem.

Výpis z receptu

Pokud část léků z receptu není k dispozici, vystaví lékárník na chybějící léčivý přípravek výpis z receptu. Jeho doba platnosti je stejná jako na původní recept, ale počítá se ode dne vystavení výpisu.

Omamné látky

Léčivé přípravky s omamnými nebo psychotropními látkami se předepisují na žádanku, která platí nejdéle 14 kalendářních dnů od vystavení.