Onemocnění způsobená pneumokokovou infekcí: Zánět středního ucha, zápal plic nebo meningitida

Onemocnění způsobená pneumokokovou infekcí mohou mít závažné a trvalé následky. Přitom to zdaleka není problém jen dětí nebo seniorů, bakterie může postihnout každého člověka. Jak se nemocem bránit a co lépe, jak jim předcházet? Jde to vůbec?

23.05.2018 - 06:30  
Závažná onemocnění začínají velmi nenápadně
Zobrazit fotogalerii (3)

Těžký zápal plic, zánět mozkových blan, otrava krve, akutní zánět středního ucha, záněty vedlejších nosních dutin. To jsou jen některá onemocnění dětí i dospělých, která může mít na svědomí bakterie Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok. Pojďme se dnes podívat na tři závažná onemocnění.

Zánět středního ucha

Zánět středního ucha je bolestivé onemocnění, které se vyskytuje především u dětí. Bakterie se z nosu dostává do ucha Eustachovou trubicí. Charakteristickými příznaky je bolest ucha, zhoršená slyšitelnost, vysoká teplota. Objevuje se také zvracení nebo průjem. Léčí se antibiotiky, v závažnějších případech doktor přistupuje k paracentéze, což je propíchnutí bubínku za účelem vytečení zánětlivé tekutiny. Záněty středního ucha dělíme na akutní a chronické.

Je nutné brát toto onemocnění vážně a dbát na jeho důkladné doléčení (častou chybou je nedobrání antibiotik, když vymizí příznaky zánětu, antibiotika je však nutné užívat ještě několik dní poté).

Akutní zánět středního ucha bývá u kojenců a dětí po novorozeneckém období asi v polovině případů vyvolán pneumokoky. Ve většině populace dochází až u třetiny všech dětí k prvnímu vzplanutí zánětu středouší v průběhu prvních dvou let života.  

Často se opakují

Opakované záněty jsou velmi časté, neboť narušená sliznice středního ucha je náchylnější k dalšímu zánětu, který může mít ze stejného důvodu těžší průběh s více komplikacemi. V horších případech po sobě může neléčený či komplikovaný zánět zanechat trvalé poškození sluchu, které mívá u dětí za následek zhoršení celkového vývoje.

Streprococcus pneumoniae je hlavní příčinou akutního zánětu středního ucha  (30-50 %), proti kterému je dostupné očkování konjugovanou vakcínou. Tato vakcína sice nemusí zabránit všem zánětům středního ucha (původci mohou být i jiné bakterie), ale pomáhá snížit riziko onemocnění.

Zápal plic

V České republice onemocní zápalem plic (pneumonií) ročně 80 000 - 150 000 lídí ročně s letalitou 10-20 %. Onemocnění je vždy více, pokud v zimních měsících proběhne chřipková epidemie. Pneumonie se vyskytují zvláště často v prvním roce života, poté jejich výskyt klesá. Pneumonie jsou nejčastěji infekčního původu a přenáší se kapénkovou infekcí. Obvykle začínají infektem horních cest dýchacích, odkud se šíří do bronchů a alveolů.

Typické příznaky a symptomy u dětí mladších pěti let pak zahrnují horečku, kašel a zrychlené nebo obtížné dýchání. Bakterie jsou nejběžnější příčinou komunitně získané pneumonie (CAP), z nichž nejčastější je bakterie Streptococcus pneumoniae.

Lidé postižení infekčním zápalem plic často vykazují produktivní kašel, horečku doprovázenou zimnicí, dušnost, ostrou nebo bodavou bolest na prsou při hlubokém nádechu a zvýšenou dechovou frekvenci. U starších pacientů může být nejzřetelnějším příznakem zmatenost.

Choroby a rizikové faktory, které způsobují náchylnost k onemocnění zápalem plic, zahrnují kromě vyššího věku (nad 65 let) i sníženou imunitu, chronickou obstrukční plicní nemoc, chronické onemocnění ledvin, choroby jater, chronické onemocnění srdce, diabetes a dále pak  alkoholismus a kouření.

Prevence zápalu plic souvisí zejména se zdravým životním stylem, který by měl zahrnovat pestrou stravu, střídmost v požívání alkoholu a snahu o udržení fyzické kondice. U osob starších 60 let se doporučuje očkování proti chřipce. Riziko onemocnění pneumokokovým zápalem plic je možné snížit i očkováním konjugovanou vakcínou. Očkovat lze děti od 6 týdnů věku. Osoby starší 65 let mají toto očkování zdarma.

Meningitida

Meningitida neboli hnisavý zánět mozkových blan je nejzávažnějším pneumokokovým onemocněním, která vždy ohrožuje nejen zdraví, ale i život postižených. Onemocnění se vyskytuje v každém věku. Vzniknout může i u zánětu středního ucha, kdy bakterie z ucha prostoupí až k mozkovým blanám.

Větší riziko nákazy meningitidou bývá, pokud je jeho organismus oslaben například po úrazu či nemoci, velkou tělesnou námahou nebo stresem. Ohroženy jsou také malé děti, dále také lidé s oslabenou imunitou.

Projevuje se bolestí hlavy, nevolností, zvýšenou citlivostí na světlo (světloplachostí), vysokou teplotou. Nemocný není schopný předklonu hlavy, na končetinách se u něho objevují drobné fialové skvrny. Přítomny bývají i poruchy vědomí.

Meningitida vzniká často náhle ve stavu plného zdraví a k jejím komplikacím dochází už během několika málo hodin. Nutná je okamžitá hospitalizace. I po vyléčení může meningitida zanechat trvalé následky, jako je poškození zraku a sluchu, ochrnutí nebo zejména u dětí poruchy mentálního vývoje.

Šel si jen chvíli lehnout, následky má do konce života. O tom, co se s ním dělo, ví Josef jen z vyprávění. Více čtěte zde.