Trpíte poruchami paměti, komunikace či depresemi? Uvolněte se a vyzkoušejte muzikoterapii

Muzikoterapie umí mnohdy zázraky. V čem všem může pomoci?
Zobrazit fotogalerii (3)
05.07.2018 - 13:00   |  

O pozitivním vlivu hudby na naši psychiku se ví už dávno. Muzikoterapie je forma psychoterapie, která se používá i v medicíně a velmi přispívá při léčbě různých poruch paměti. Pomáhá napravovat místa v duši, kde nadělal škody stres, a tak má i obrovský přínos i při léčbě nemocí psychosomatického původu. Člověk nemusí být hudebník, aby mohl tuto metodu využívat, ale pro lidi s hudebními zkušenostmi se možnosti rozšiřují.

Při muzikoterapii se využívá verbálních prostředků, kam patří zpěv, různé výkřiky, šepot a rytmizace slov. Při neverbálních technikách se pracuje s rytmem, hudbou a různými zvuky. Stejně jako u ostatních typů terapií provádí muzikoterapii terapeut a rozdělujeme ji na individuální, kolektivní (podle počtu klientů) a na aktivní, kdy klient přímo produkuje hudbu zpěvem, hrou na hudební nástroje či na vlastní tělo, a tím pomocí improvizace aktivuje svou tvořivost a podněcuje představivost. Druhá forma se nazývá receptivní, kdy dochází k poslechu hudby, zvuků přírody, ticha a podobně.

Muzikoterapeutická asociace České republiky (CZMTA) je neziskové profesní sdružení otevřené i všem zájemcům o muzikoterapii. V současné době sdružuje 210 členů. Od roku 2009 je členem Evropské konfederace muzikoterapeutů (EMTC).

Muzikoterapie při depresích, úzkostných stavech i při porodu

Léčba hudbou se používala už v dobách starého Egypta, Persie, Číny, Izraele a Indie při řešení psychických onemocnění jako agrese, deprese či úzkostné stavy. V současnosti muzikoterapie může pomoci všem lidem s fyzickým i duševním onemocněním, kdy je potřeba zlepšit schopnost pohybu a dechu. Uplatnění našla i v domovech s pečovatelskou službou a věznicích, ve kterých pomáhá zvládat stres. Stále častěji se s ní lékaři setkávají při porodech, kdy má prokazatelný analgetický účinek pro rodičku a dochází k celkovému uvolnění. Vezmeme-li to od samotného počátku, první terapeutickou formou muzikoterapie, se kterou se můžeme setkat během života, je matkou či otcem zpívaná ukolébavka. Slouží pro zklidnění a zlepšování sociální vazby mezi matkou/otcem a dítětem. Doplníme-li zpěv houpavými pohyby, zvýšíme tím účinek.

Františka Janečková: Lidé mají mentální rezervy, sportovci by bez kouče vrcholu nikdy nedosáhli. Více čtěte: ZDE.

Kde muzikoterapie pomáhá

  • Muzikoterapii využívají medicínské obory, jako je například psychiatrie a psychosomatická medicína, pediatrie, geriatrie, interna, paliativní medicína, neurologie, rehabilitace a neurorehabilitace. Pomáhá při rozvoji motoriky, zlepšování komunikačních dovedností, cvičení kognitivních (poznávacích) funkcí atd.
  • Ve školství - v podobě různých kroužků pro podporu komunikace a interakce nebo přímo součástí výuky.
  • V sociální péči se s ní setkáváme ve stacionářích, domovech pro lidi se zdravotním postižením, domovech pro seniory, dětských centrech a domovech, kde muzikoterapeuti se převážně snaží odstraňovat stres z dlouhodobého pobytu, zvyšovat spokojenost, odstraňovat bariéry různého typu.

Pomáhá jak handicapovaným, tak zcela zdravým lidem

Muzikoterapie má rovněž velké využití při nejrůznějších handicapech, poruchách autistického spektra, demencích různého typu, kombinovaných postiženích, sociálně nežádoucích a rizikových chováních, mentálních postiženích či poruchách komunikace a soustředění. Její různé formy využívají i zcela zdraví lidé pří meditacích, jako nástroj psychohygieny na smytí každodenního stresu, při skupinových terapiích pro navázání různých druhů sociálních vazeb.

Muzikoterapie má velmi široké a pestré spektrum využití. Stačí vědět, co konkrétně potřebujeme, a zkusit to.

Meditace jako jeden z nástrojů psychohygieny a relaxace. Jak si pro ni vytvořit ideální prostředí? Více čtěte: ZDE.