Chronická obstrukční plicní nemoc je nenápadný zabiják. Může se týkat každého, většina lidí o nebezpečí vůbec neví

Silný chronický kašel je jedním ze základních příznaků
 

Chronická obstrukční plicní nemoc se stává čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí doma i ve světě. Podle plicních lékařů se v nejbližších letech dostane už na třetí místo pomyslného mortalitního žebříčku. Na tuto plicní nemoc v ČR ročně zemře několik tisíc lidí. Ve světě se roční úmrtnost šplhá ke 3 milionům. 

Podle předsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc., se s chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v podobě chronického kašle, zadýchávání, únavy a vykašlávání hlenů potýká bezmála 700 000 Čechů.

„Léčíme pouze 250 000 z nich. Přesně 145 000 mužů a 105 000 žen. Zbytek lidí o své nemoci neví. Přestože jim není dobře, k lékaři nejdou. Trápí se a zhoršují si CHOPN špatnými životními návyky, pobytem v prašném prostředí nebo kouřením,“ říká profesor Kolek.

Česko má vysoký standard léčby

Léčba CHOPN je přitom v Česku na vysoké úrovni. Čeští pneumologové mají pro nejzávažnější případy k dispozici nejmodernější léčebné postupy jakými jsou plicní transplantace, bronchoskopické výkony, léčbu pomocí domácích ventilátorů, kyslíku a řadu nových inhalačních léků. Takže se rozhodně nedá říct, že bychom v tomto ohledu v něčem zaostávali. Právě naopak.

Od roku 2013 má ČR moderní léčebné doporučení pro ambulance a rovněž unikátní databázi těžkých pacientů systematicky sledovaných v krajských a univerzitních nemocnicích. Péče o těžké pacienty je však velmi nákladná a její efekt není optimální. Velká část plic je totiž v pozdní fázi onemocnění nevratně zničena.

„Co se způsobů a možností týče, jsme na tom nejlépe ve střední Evropě. Jako jedna z mála evropských zemí máme k dispozici plně hrazenou augmentační léčbu. Ta účinně zpomaluje destrukci plicní tkáně a zlepšuje prognózu – prodlužuje život o více než 5 let – u pacientů s genetickým deficitem. Ten je zodpovědný za časný vznik CHOPN u mladších lidí,“ vysvětluje lékař. 

Prevence je základ

Největší důraz čeští plicní lékaři kladou na účinnou primární prevenci vzniku této extrémně závažné choroby. „Boj proti cigaretové závislosti je nejúčinnějším nástrojem ve válce proti CHOPN. Dokáže zcela zastavit destrukci plic – zejména pokud k němu dojde v časné fázi choroby. Důležitým doplňkem primární prevence je časné cílené vyhledávání nemocných ve skupině osob s velkým rizikem jejího vzniku,“ říká doktor Koblížek.

U těch, kteří o své nemoci ví a léčí se, se plicní lékaři často setkávají s tím, že neumí správně používat inhalátory, přes které dostávají do plic léčivé látky. „Jezdíme po republice a učíme seniory správnou inhalační techniku. Všechny nabádáme, aby se hýbali a ušli denně alespoň 4–5 tisíc kroků. Tělesná zdatnost je pro léčbu CHOPN nesmírně důležitá,“ dodává MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN).

KAM DÁL: Helena trpí roztroušenou sklerózou, reakce jejího manžela na diagnózu byla drsná. Psycholožka vysvětluje důvody.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru