COVID-19 a těhotenství: rizikem mohou být první chvíle po porodu

Těhotenství je pro ženu náročné i bez koronaviru
Zobrazit fotogalerii (3)
31.03.2020 - 15:00  

V době, kdy svět ovládl koronavirus, se obavám neubrání ani ty nejsilnější povahy, a to zvláště v případě, kdy se jedná o dítě - nebo dokonce o nenarozeného potomka. Vždyť jde přece o zdraví těch nejmilovanějších. Podle závěrů, které prozatím učinili lékaři, ale není k velkým obavám příliš důvodů. Infekce COVID-19 se podle dosavadních poznatků z matky na dítě přímo nepřenáší. To ale rozhodně neznamená, že bychom měli brát situaci na lehkou váhu.

„Zdá se, že dopad letošní koronarovirové infekce COVID-19 na těhotné ženy bude méně závažný než v minulých letech H1N1 chřipky typu A, SARS-CoV či MERS-CoV. Podle dosud publikovaných informací se nepodařilo prokázat přenos infekce z matky na plod. Také se zdá, že nehrozí žádné riziko vertikálního přenosu kojením,“ uvádí Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP na webu actualgyn.com. To je pro budoucí matky jistě velmi dobrá zpráva. I přesto je ale třeba pamatovat na to, že budoucí rodiče před koronavirem nechrání jen sebe, ale i budoucího potomka.

Těhotenství plné nástrah

Již samotné těhotenství znamená pro tělo matky velkou zátěž a lze pozorovat také změny v imunitním systému. To se týká hlavně třetího trimestru, tedy se tyto změny zvýrazňují v době před blížícím se porodem. V případech minulých pandemií (chřipka H1N1 a podobně) byly prokázány těžké komplikace v době těhotenství, což se ale v případu koronaviru zatím naštěstí neopakuje.

„Dosud se zdá, že dopad letošní koronavirové infekce COVID-19 na těhotné ženy bude méně závažný. Publikované informace o 19 ženách s laboratorně potvrzeným COVID-19 ve třetím trimestru v Číně popisují jako dominující příznak horečku a kašel, z jiných méně závažných příznaků myalgie, malátnost, bolesti v krku, průjmy a dušnost,“ informuje gynekolog, porodník a genetik profesor Pavel Calda s dovětkem, že žádná těhotná neměla dosud popsanou těžkou pneumonii a žádná dosud nezemřela pod obrazem COVID-19 infekce.

Přenos viru při porodu?

Je možné, aby se přenesl virus z matky přímo na plod - například při porodu? Podle stejného zdroje se tuto možnost prokázat nepodařilo, stejně jako je podle závěrů studií bezpečné také samotné kojení. Ačkoliv ale přenos mateřským mlékem je pravděpodobně nemožný, je třeba, aby dítě nebylo s nakaženou matkou v kontaktu až do potvrzení jejích negativních testů. Je třeba zamezit přenosu koronaviru jako ve všech ostatních případech - jde o kapékovou infekci. Pro dítě matky s pozitivními testy na koronavirus jsou tedy zřejmě nejrizikovější okamžiky těsně po porodu.

Londýnská studie

Ke stejnému závěru docházejí také vědci z Royal College of Obstetricians and Gynaecologists v Londýně, kteří svoje poznatky shrnuli do zprávy, uveřejněné 26. března. „Informace o vlivu virózy COVID-19, pokud je jí plod vystaven v prvním nebo na začátku druhého trimestru, nejsou k dispozici. U předchozích typů koronavirové infekce SARS-CoV12 se vliv na těhotenství v prvním trimestru neprokázal. U aktuálně probíhající pandemie COVID-19 nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu na plod, jako je potrat, vrozené vady, spontánní předčasný porod nebo další problémy, pokud je matka infikována koronavirem během prvního nebo začátku druhého trimestru těhotenství,“ jsou vědci přesvědčeni na základě výsledků svých výzkumů.

Výzkumy nekončí

I když se prozatím nepotvrzuje, že by byl v případě nakažení těhotné ženy plod ohrožen, vědci neustávají ve výzkumech. „Společnost MBRRACE-UK právě zahájila centralizované monitorování postižených matek a jejich dětí v reálném čase prostřednictvím speciálního systému,“ ujišťuje dále již citovaná práce londýnských lékařů.

Obezřetnost je ale na místě

Je samozřejmé, že bychom se neměli vystavovat zvýšenému riziku nákazy v žádném případě a pro těhotné ženy platí toto pravidlo více než dvojnásob, a to i přes výsledky dosavadních studií, které jsou v tomto ohledu poměrně příznivé. Problém může nastat při samotném porodu, kdy nelze vyloučit riziko jak pro matku, tak i pro její novorozené dítě. Vědci nyní zvažují, zda je v takovém případě vhodnější nechat porod proběhnout přirozeným způsobem, nebo volit císařský řez.

„COVID-19 infekce je vysoce nakažlivá, což by mělo být bráno v úvahu při plánování porodu. Zda by se měl u akutně nemocných těhotných indikovat císařský řez, není podloženo evidencí, vychází se jen z toho, že přirozený porod je časově mnohem delší a ženu asi více kardiopulmonálně zatěžuje,“ konstatuje profesor Calda s tím, že prozatím nelze odpovědět na otázku, zda přirozený porod zvyšuje riziko přenosu koronavirové infekce z matky na dítě.

KAM DÁL: Jak na tom jsou zdravotní pojišťovny a co s tím udělá stát?