Pozor, včelí mor útočí! Udeřil v Běchovicích, kde je ještě ochranné pásmo?

Včelí mor hrozí na Praze 9...
  |  

V Praze Běchovicích bylo objeveno ohnisko velmi nebezpečné nákazy včelím morem, který dokáže včelí roje nelístostně decimovat. Státní veterinární správa vydala závazné rozhodnutí, kterým se musí včelaři v postižené oblasti řídit. 

Nakažené včely byly nalezeny v Běchovicích

Onemocnění bylo diagnostikováno v SVÚ Praha Lysolaje u chovatele včel na jeho stanovišti v katastrálním území Praha – Běchovice 601527. Nařízení je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné nákazy. Nařízení je určeno všem chovatelům včel v pásmu.

 

Ochranné pásmo kolem Běchovic

Do ochranného pásma se zařazují tyto katastry obcí: Běchovice, Černý Most, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Koloděje, Královice, Kyje, Satalice, Stupice, Štěrboholy, Uhříněves a Újezd nad Lesy. 

 

Pokuta až dva miliony

Zakazuje se přemísťovat všechna včelstva, matky a včely z pásma, či jen po předchozím oznámení městské veterinární správě. Přemístění včelstev, matek a včel uvnitř ochranného pásma, ze stanoviště na stanoviště, je možné jen se souhlasem veterinární správy. Chovatelé včel v pásmu zajistí odběr měli a její následné vyšetření ve Státním veterinárním ústavu nejpozději do 30. 10. 2015 a provedou prohlídku všech včelstev s rozebráním díla do 30. 9. 2015.  Je zakázáno zkrmování medu včelám. Přemísťování všech pomůcek a zařízení ze stanovišť v pásmu (úly a nástavky, rámečky, zásobní a plodové plásty...)  je povoleno, až po získání negativního výsledku z vyšetření. V opačném případě hrozí pokuta 50 000 korun, či 2 000 000 pro právnickou osobu. 

 

Mor včelího plodu je závažné onemocnění včelích larev. Nemoc způsobuje bakterie Paenibacillus larvae larvae, její odolné spory přežívají v půdě i mnoho desítek let a způsobují dlouhodobé zamoření oblasti nákazy. Mor je důsledkem nedostatečné péče o včelstva (nezajištění čistoty úlů) a u volně žijících včel se téměř nevyskytuje.