Nález pokladu by změnil osud každého. Šanci máte i vy

Možná po něm šlapeme
 

Jste sami, nudíte se? Co nudu vyměnit za poznávání tajemství, dotknout se mystiky a vyzkoušet psychotronické zkoumání na vlastní kůži? Možná, že jste se těmito místy již prošli.

Vyšehrad. Místo opředené legendami, které zná každý. Kněžnou Libuší počínaje, Horymírem a Šemíkem konče. Ale je tu jedna věc, která není moc známá. Tajemné a tajné prostory, které zřejmě ukrývají poklad a cennosti, jež by mohly konkurovat velkým objevům pokladů jak na zemi, tak i z hlubin moří a oceánů.

Počátek všeho byl Řád templářských rytířů

Templáři měli svůj pevný řád, zákony a pravidla, která striktně dodržovali. Vstup do řádu byl dobrovolný a členové byli vázáni přísahou mlčenlivosti. Podléhali pouze svým nadřízeným a Velmistrovi. Byla to komunita, do které se hned tak někdo nedostal. Nahromaděné bohatství  spravovali v podobném stylu jako v dnešní době banky v podobě nvestic, půjček a podobně.

Templáři a finance

Templáři půjčovali peníze, podporovali církev, ale vždy s pravidlem něco za něco. Byl to rozmach prvotního stádia podnikání a templáři, jak se jim ve zkratce říkalo, toho všeho dokázali bohatě využít. Měli své pobočky po celém světě, včetně Francie, kde tehdejší francouzská šlechta jejich služeb velmi využívala. Nejčastější klientem byl francouzský král Filip IV Sličný.

Vše bylo v pořádku do té doby, než se Filip Sličný u templářských rytířů příliš zadlužil. Francouzský král měl u templářů dluhy, které nemohl nikdy splatit. Proto vymyslel doslova ďábelský plán, jak se templářů zbavit a zároveň získat jejich obrovský majetek. Využil k tomu slábnoucího vlivu papeže Klementa V.

Soumrak templářů

Pátek 13. je dnem, kterého se obáváme občas i dnes

V pátek 13. října roku 1307 bylo na základě vykonstruovaných procesů zatčeno a popraveno stovek vysoce postavených členů řádu. Jejich majetek byl zkonfiskován. S tímto dnem souvisí i pořekadlo: Je pátek třináctého, dej si pozor.  Definitivní konec řádu se datuje do roku 1314. V tomto roce bylo upáleno pět nejvyšších představitelů v čele s velmistrem Jacques de Molay. A řád templářů přestal fyzicky existovat.

Hon za pokladem

Templáři v tu dobu měli své kláštery i v českých zemích. Část majetku ve zlatě, stříbře a drahých kamenech byl ukryt před konfiskací na Vyšehradě, v jeho velkém podzemí, o kterém se neví dodnes skoro nic. Kde přesně poklad je, o tom vědělo jen pár zasvěcených mnichů.  První, kdo se o jeho nalezení pokusil, byli husité, kteří roku 1420 obsadili Prahu a Vyšehrad vydrancovali. Poklad však nenalezli.

Další osudy tohoto pokladu, ale i pokladu, který byl v době husitských nepokojů na Vyšehradě schován, si povíme příště. Dozvíte se o možnosti, jak si sami zkusit najít místo, kde možná byla část pokladu schována, nebo podle sond je nějaký prostor v hloubce 3 až 5 metrů. Budete velice překvapeni, až při návštěvě Vyšehradu indicie použijete a kam vás dovedou