Za darování nemovitosti musíte běžně platit daně

Za darování nejbližšímu příbuznému daně neplatíte
 

Chcete někomu věnovat nemovitost? Pak počítejte s tím, že za tento dar je třeba odvést daň. Ta je tím nižší, čím bližšímu příbuznému chcete nemovitost věnovat. Přesto nejde o malé částky..

 

Darovanou nemovitost nezískáte zpět

Darování nemovitosti je třeba vždy velmi důkladně zvážit, protože občanský zákoník sice nabízí určitou možnost, jak dar vymáhat zpět, ale v praxi se jedná o značně komplikovaný a zdlouhavý proces. Berme tedy, že darování nemovitosti je nevratný krok, zatímco například dědictví bude možné podle úpravy příštího zákoníku práce vázat na podmínku. Pakliže se rozhodnete po zralé úvaze někomu věnovat nemovitost, je třeba vše podložit smlouvou. K sepsání tzv. darovací smlouvy není třeba volat právníka, avšak pakliže vztahy mezi darujícím a obdarovávaným nejsou právě ideální, pak se jistě vyplatí si zajistit odborníka, který ošetří všechny podstatné detaily. Darovací smlouva musí jednak zcela přesně identifikovat dárce a obdarovaného, dále darovanou nemovitost, tedy podle čísla katastrálního území apod. Ve smlouvě se uvádí, že dárce daruje druhému tuto nemovitost a že nemovitost je přijata. Celá smlouva musí být opatřena podpisy obou aktérů. Smlouva musí být také datovaná. Pakliže chce dárce nemovitost i nadále užívat, musí darovací smlouva obsahovat tzv. věcné břemeno. To uvádí konkrétní právo užívání a dožití.

 

Darování nejbližším z rodiny je od daně osvobozeno

Nemovitost lze darovat i nezletilému dítěti a darovat je možný také podíl na vlastnictví nemovitosti. Dále pak neplatí předkupní právo. Pakliže na darované nemovitosti vázne zástavní právo, je třeba získat souhlas zastavitele. Pakliže darujete nemovitost nejbližšímu okruhu z rodiny, jako jsou děti, manžel či manželka, nebo rodiče, pak se neplatí darovací daň. Od daně je osvobozeno také darování dalším blízkým osobám, jako jsou tety, strýcové neteře, synovci apod., nebo osoby, které s dárcem žili rok ve společné domácnosti. V ostatních případech se platí darovací daň, a to v závislosti na ohodnocení darované nemovitosti. Tehdy je třeba také podávat daňové přiznání. 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru