Chcete se zbavit odpadu zdarma? Kdy a kde obce přistaví kontejnery?

Využijte kontejnerů zdarma!
  |  

Provádíte podzimní úklid a chcete se zbavit nejrůznějších věcí? Využijte kontejnery na objemný odpad, který obce přistavují zdarma. Jen si naplánujete vyhazování odpadu raději brzo ráno, kontejnerů využívá hodně lidí a brzo jsou plné!

 

Klánovice – velkoobjemové kontejnery

Klánovice přistaví kontejnery na objemný odpad v sobotu 21.11.2015 od 9:00 do 13:00 na Přimském náměstí a ve Všestarské ulici (křižovatka Krovova za SAMOSEM u transformátoru)

 

Mnichovice - nebezpečný odpad

Mnichovice nabízí svoz nebezpečných odpadů, který se uskuteční dne 14. listopadu 2015. Stanoviště k odkládání nebezpečných odpadů bude ve Veřejných službách města Mnichovice, K Hubačovu 709, Mnichovice mezi 8.00 a 11.30 hod. Sběr je určen pouze pro občany,kteří mají zaplacen poplatek za odvoz komunálního odpadu pro r. 2015 (platí i pro jednorázové známky a pytle) v Mnichovicích a je nutné se prokázat občanským průkazem. Vyhazovat zde můžete rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená zařízení obsahující chluorfluoruhlovodíky (např. lednice), olej a tuk, detergenty obsahující nebezpečné látky, baterie a akumulátory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky, dřevo obsahující nebezpečné látky, spolu s nebezpečným odpadem bude možno odkládat i pneumatiky (bez disků) a za poplatek objemný komunální odpad.

Kolovraty - oleje a tuk

Obyvatelé Kolovrat se nyní mohou ekologicky zbavit jedlých olejů a tuků zbylých po smažení. Mohou je odložit v použitých PVC obalech do speciálních nádob umístěných na 14 místech v obci, vždy u kontejnerového stanoviště na separovaný odpad. Výhledově nechá obec v těchto místech osadit sloupky, ke kterým budou nádoby připevněny. Seznam míst s nádobami pro tuky a oleje v Kolovratech a v Lipanech: Albíny Hochové, Do Lipan 31/4, Do Kopečka x V Listnáčích (Lipany), U Vodice x Lomová, Nad Topoly x Svažitá, Bazalková proti č. 707/10, V Tehovičkách z boku objektu 211/1, Mladotova, Nad Nádrží proti č. 20, Meduňková proti 696/68, Kotíkova 4, Kupkova 3, Do Hlinek cca proti 754/7, Sedmikráskova č.10.


Dolní Počernice – objemný odpad i nebezpečné látky

Dolní Počernice nabízejí sběr nebezpečného odpadu i velkoobjemové kontejnery. 10.listopadu 2015 bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný odpad bude přistaven na stanoviště Úpická (u stanoviště tříděného odpadu) a Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263), a to v čase od 16:00 - 20:00 hodin. Ten samý den zde proběhne i mobilní sběr nebezpečného odpadu, a to na stanovištích křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská od 15:00 – 15:20 a křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová od 15:30 – 15:50.

 

V minulosti jsme vás informovali o tom, že oleje a tuky do kanalizace nepatří. V Praze plánují, že je budou lidé odevzdávat do kontejnerů


Na bioodpad si můžete pořídit kompostér


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru